Spring naar content

Groei jonge gymnasten niet onderdrukt door de vele trainingsuren

De lichaamslengte en de snelheid waarmee een jonge topgymnast groeit lijkt niet beïnvloed door de vele trainingsuren. Dit blijkt uit een review geschreven door Robert Malina in samenwerking met een grote groep onderzoekers werkzaam over de wereld.

Gymnasten zijn vaak klein van stuk. Daarnaast is bekend dat in deze tak van sport de atleten al op jonge leeftijd hard en veel trainen. Vooral vrouwelijke gymnasten pieken al op jonge leeftijd. Officieel is 16 jaar de ondergrens op de Olympische Spelen, maar er zijn weleens twijfels over de leeftijden van de jonge atletes. Zo is in 2010 een olympische bronzen medaille afgenomen van de Chinese turnploeg. De staf had een meisje van 14 laten turnen op de Olympische Spelen van 2000 in Sydney, terwijl beweerd was dat ze 16 was. De vraag is of al die uren intensief trainen op jonge leeftijd ten koste gaan van de groei van een jonge atleet. Om dit uit te zoeken hebben Malina en collega’s een uitgebreide review geschreven. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen.

Het blijkt niet uitzonderlijk dat de huidige topgymnasten al acht uur per week trainden toen zij 5 jaar oud waren. Dit loopt op tot 32-36 uur per week als zij 16 jaar zijn. Deze trainingen bestaan uit het aanleren van oefeningen, wedstrijdvoorbereiding en krachtoefeningen. De groei op jonge leeftijd lijkt niet beïnvloed door de trainingsaanpak. Het bereiken van de groeispurt en het krijgen van secundaire geslachtskenmerken is iets verlaat vergeleken met de gemiddelde leeftijd waarop dit optreedt bij niet-atleten. Maar dit valt, gelet op de normale spreiding van de leeftijd waarop dit plaatsvindt, binnen de norm van niet-atleten. Er is weinig onderzoek bekend waarin de groei van ledematen bij gymnasten staat beschreven. Het onderzoek dat beschikbaar is laat geen afwijking in verwachte groei zien ten opzichte van niet-atleten van dezelfde leeftijd. Verder is er geen bewijs dat de lichaamslengte op (bijna) volwassen leeftijd beïnvloed is door de vele (intensieve) trainingsuren bij gymnasten van topniveau. Er zijn geen verschillen met leeftijdsgenoten. Er is te weinig goed uitgevoerd onderzoek bekend om iets te kunnen zeggen over een eventuele verstoorde hormoonhuishouding door de hoeveelheid training. Bovenstaande bevindingen gelden zowel voor jongens als voor meisjes.

Uit deze uitgebreide review komt naar voren dat gymnasten van hoog niveau kleiner zijn dan gemiddeld, maar dat dit niet is beïnvloed door de vele trainingsuren, maar puur door de genetische aanleg. De ouders van zowel de mannelijke als de vrouwelijke gymnasten zijn ook kleiner dan de gemiddelde ouder. De groeiontwikkeling valt binnen de norm van de groeiverwachting. Daarnaast vraagt de sport om atleten die zeer complexe oefeningen uit kunnen voeren met veel rotaties om de lengte- en breedteas. Om dat te kunnen is een klein postuur nu eenmaal een groot voordeel.

Het blijft lastig om te zeggen of training helemaal geen effect heeft op de groei, omdat je nooit kunt weten of iemand langer was geworden als hij/zij niet had getraind. Maar als er al een effect is zal dit minimaal zijn, gelet op de vergelijkingen met leeftijdsgenoten die niet zo veel getraind hebben.

Bron

  1. Malina RM, Baxter-Jones DG, Armstrong N, Beunen GP, Caine D, Daly RM, Lewis RD, Rogol AD, Russell (2013) Role of intensive training in the growth and maturation of artistic gymnast. Sports Med., In press DOI 10.1007/s40279-013-0058-5