Spring naar content

Het effect van betaïne op de sprintprestatie op de fiets

Betaïne is een voedingstof en komt onder andere voor in spinazie en schaaldieren, maar kan ook als supplement ingenomen worden. Pryor et al. veronderstellen dat betaïne kan bijdragen aan het beschermen van cellen in het lichaam onder stressvolle situatie zoals intensieve inspanning.

Pryor et al. veronderstellen dat betaïne kan bijdragen aan het beschermen van cellen in het lichaam onder stressvolle situaties zoals intensieve inspanning. Daarnaast zou het de creatinefosfaatafgifte stimuleren. De auteurs hebben onderzocht of inname van betaïne leidt tot minder verval in prestatie bij herhaalde sprints op de fiets.

Zestien fysiek actieve jongeren (gemiddelde leeftijd 19 jaar) hebben op drie dagen een herhaalde sprinttest op een fietsergometer uitgevoerd. De eerste test werd uitgevoerd zonder dat er iets werd ingenomen. De twee volgende tests werden in willekeurige volgorde uitgevoerd. Een week lang werd twee keer per dag of een drankje met betaïne (2,5 g per drankje) of een placebodrankje gedronken. Betaïne is kleur- en geurloos en de proefpersonen wisten niet of ze het placebodrankje of het drankje met betaïne kregen toegediend. Er zaten drie weken tussen de tests waarbij een drankje moest worden gedronken.

De fietstest bestond uit vier herhaalde sprints van twaalf seconden. Tussen elke sprint was er een actief herstel van 2,5 minuten fietsen zonder weerstand. Het piekvermogen en het gemiddelde vermogen gedurende de vier sprints werden bestudeerd.

Het gemiddelde vermogen en het gemiddelde piekvermogen dat gedurende de vier sprinttests werden geleverd na een week betaïne-inname waren gemiddeld vijf procent hoger in vergelijking met de baseline- en placebometing. Tussen de sprinttests na inname van de placebodrank en tijdens de baselinemeting werden geen verschillen gevonden.

Pryor et al. suggereren dat de inname van betaïne kan leiden tot een betere prestatie bij herhaalde sprints op een fiets. Over het precieze fysiologische werkingsmechanisme wordt door de auteurs gespeculeerd. De auteurs geven aan dat er meer onderzoek moet komen om iets zinnigs over dit werkingsmechanisme te kunnen zeggen.

Het onderzoek is niet uitgevoerd bij goedgetrainde sporters. Er zal nog onderzoek uitgevoerd moeten worden om het effect van betaïne te onderzoeken bij goedgetrainde atleten.

Er bestaat een mogelijkheid dat betaïne-inname leidt tot prestatieverbetering, maar het is te vroeg om aan de hand van het artikel van Pryor et al. harde uitspraken te doen.

Bron

  1. Pryor JL, Craig SAS, Swensen T (2012) Effect of betaine supplementation on cycling sprint performance. J. Int. Soc. Sports Nutr., 9:12.