Spring naar content

Het effect van een ‘wij-gevoel’ op de gezondheid en burn-out van spelers

Spelers die gezien worden als goede leiders verbeteren mogelijk de gezondheid van zichzelf en medespelers door het creëren van een ‘wij-gevoel’ binnen het team. Hoe sterker spelers zich namelijk identificeren met hun team, des te gezonder zij zijn en des te minder burn-out symptomen zij vertonen.

Dat blijkt uit een recentelijk verschenen artikel in het wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Sport Science. Dat teams beter presteren wanneer ze beschikken over spelers met goede leiderschapskwaliteiten, was al bekend. Dat ook de fysieke en mentale gezondheid profijt hebben van goede leiders, toonde Katrien Fransen en haar collega’s recentelijk aan. Hiervoor onderzochten ze 120 Australian football– en rugbyspelers. Deze onderzoeksresultaten van de Katholieke Universiteit Leuven bevestigen het belang van leiderschapskwaliteiten in een team, en zijn een belangrijke bevinding in de huidige prestatiemaatschappij waar stress- en burn-outklachten op de loer liggen.

Wat is er al bekend?

 • Teams presteren beter wanneer ze beschikken over meerdere spelers met goede leiderschapskwaliteiten.

Wat is nieuw?

 • Goede leiders verbeteren mogelijk de gezondheid van zichzelf en medespelers door het creëren van een ‘wij-gevoel’ binnen het team.

  Goede leiders, gezonde spelers

  De onderzoekers lieten zien dat spelers die als goede leiders werden beschouwd door medespelers, zich gezonder voelden en minder burn-out klachten vertoonden dan andere sporters. De onderzoekers herkenden leiders door de spelers te vragen op een 11-puntsschaal hoe goed ze ieder teamlid vonden als leider. Hieruit berekenden de onderzoekers de leiderschapskwaliteiten per speler.

  Ook de spelers van teams die over een goede leider beschikten, plukten de vruchten van sterke leiderschapskenmerken. Zo ging het hebben van een goede motiverende leider, iemand die zijn teamgenoten aanmoedigt om tot het uiterste te gaan, gepaard met minder burn-out klachten in het team.

  Het ‘wij-gevoel’

  Wat verder opviel was dat spelers die over goede leiderschapskwaliteiten beschikten, zich meer identificeerden met het team. Een hogere zogeheten teamidentificatie – van alle teamspelers – hing daarnaast positief samen met de ervaren gezondheid van spelers, en negatief samen met een score op een burn-outvragenlijst. Deze resultaten suggereren dat goede leiders de gezondheid van zichzelf en medespelers kunnen verbeteren door het creëren van een ‘wij-gevoel’ binnen het team.

  Bron

  1. Fransen K, Haslam SA, Steffens NK, Mallett CJ, Peters K, Boen F (2019). Making ‘us’ better: High-quality athlete leadership relates to health and burnout in professional Australian football teams. Eur. J. Sport. Sci., Epub ahead of print, doi: 10.1080/17461391.2019.1680736.