Spring naar content

HMB-supplementen kunnen aerobe capaciteit verbeteren

Supplementen met HMB, een stof die een belangrijke rol speelt in de opbouw van spiereiwitten, verbeteren de VO2max van goed getrainde roeiers. Dit blijkt uit een studie bij 16 Poolse roeiers uit het nationale team die 12 weken lang 3 gram HMB per dag kregen. Het is niet bekend of dit ook tot een betere prestatie leidt.

HMB (voluit β-hydroxy-β-methylboterzuur) is een stof die door enzymen in de spiercellen gevormd wordt uit het aminozuur leucine. Van leucine is bekend dat het de spiergroei stimuleert. Onderzoekers veronderstellen dat HMB de opbouw van spiercellen stimuleert en de afbraak van spiereiwitten remt. In de vorm van een zout is HMB (meestal gekoppeld aan calcium) als supplement te verkrijgen. Ook komt het voor in bepaalde soorten fruit, groente en vis (bijvoorbeeld grapefruit, alfalfa en meerval). Of HMB-supplementen de sportprestatie kunnen verbeteren, is onderzocht door een Poolse onderzoeksgroep.

Roeiers

Zestien roeiers uit het Poolse nationale team van gemiddeld 20 jaar (VO2max 68 ml/kg.min) namen deel aan deze studie. Zij kregen in willekeurige volgorde ofwel 12 weken lang een HMB-supplement van 3 gram gevolgd door 12 weken lang een placebo, of andersom, met een “uitwasperiode” van 10 dagen ertussen. Voorafgaand aan de studie, na de eerste 12-weken, voorafgaand aan de tweede 12-weken en aan het eind daarvan zijn alle roeiers getest. Hierbij zijn onder andere hun lichaamssamenstelling, VO2max (op een fietsergometer), markers voor spierschade in het bloed (onder andere creatinekinase), hormoonconcentraties en anaerobe capaciteit (met een Wingate-test van 30s) gemeten. Via een dagboek is gecontroleerd of de roeiers in beide periodes een vergelijkbaar voedings- en trainingspatroon hadden.

Na het innemen van de HMB-supplementen hadden de roeiers een hogere relatieve (70,0 versus 67,8 ml/kg.min), en absolute VO2max (5905 ml/min i.p.v. 5723 ml/min) en een lagere vetmassa (12,8 i.p.v. 14,1 kg) vergeleken met na de placeboperiode. Er zijn geen verschillen gevonden in de concentraties van de gemeten markers voor spierschade en hormonen in het bloed. Er was ook geen verschil in prestatie op de anaerobe test na het gebruik van HMB of een placebo.

Conclusie

Supplementen met HMB kunnen de VO2max van getrainde roeiers verbeteren. Hoewel een hoge VO2max nuttig is voor een roeiprestatie, is echter niet bekend of HMB-supplementen daadwerkelijk een positief effect hebben op de roeiprestatie. Dit hebben de onderzoekers vreemd genoeg niet gemeten. Uit voorgaande studies, blijkt dat de gehanteerde dosis van 3 g per dag (vergeleken met ongeveer 0,3 g die het lichaam van nature aanmaakt) in deze studie geen probleem oplevert voor de gezondheid.

Bron

  1. Durkalec-Michalski K, Jeszka J (2015) The efficacy of a β-hydroxy-β-methylbutyrate supplementation on physical capacity, body composition and biochemical markers in elite rowers: a randomised, double-blind, placebo-controlled crossover study. [i] J. Int. Soc. Sports Nutr. [/i] 12: 1-11


Bewaren