Spring naar content

Hulpmiddel om keerprestaties bij het zwemmen te meten

Bij het zwemmen vormen de keerpunten een essentieel onderdeel van de prestatie. Daarom is het van belang om de manier waarop keerpunten genomen worden te analyseren. Tot nu toe gebeurt dat door (onderwater) video-opnamen te bekijken. Ook wordt de tijd die nodig is voor het nemen van het keerpunt gemeten (bijvoorbeeld de tijd die gebruikt wordt om de laatste vijf meter voor de kant en de eerste vijf meter na de kant van het bad te overbruggen).

Slawson et al. hebben een driedimensionale versnellingsopnemer ontwikkeld. Hierdoor kunnen versnellingen (en vertragingen) van de romp van een zwemmer/zwemster in drie richtingen (in de zwemrichting, in verticale richting en in zijdelingse richting) worden vastgelegd.

De afmetingen van het apparaatje bedragen 9 x 4 centimeter. De dikte wordt niet gerapporteerd. Het kleine apparaatje wordt op de onderrug van de zwemmer bevestigd. De meetgegevens worden draadloos verzonden, maar worden voor de zekerheid ook opgeslagen in het apparaatje.

Volgens de auteurs is uit de gegevens een duidelijk patroon te onderscheiden dat kenmerkend is voor de keerbeweging. Jammer genoeg is het alleen getest op een zwemmer van een middelmatig niveau. Onderzoek zal nog moeten uitwijzen wat de individuele verschillen tussen zwemmers zijn en hoe de keerbeweging geoptimaliseerd kan worden. Wanneer de keerbeweging gecombineerd wordt met het meten van de afzetkracht via een krachtenplatform in de wand van het zwembad en een nauwkeurige tijdregistratie, kan een nog completer beeld worden verkregen van de uitvoering van de keerbeweging.

Auteur: S. (Susan) Vrijkotte

Bron

  1. Slawson SE, Justham LM, Conway PP, Le-Sage T, West AA (2012) Characterizing the swimming tumble turn using acceleration data. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: J. Sports Engineering and Technology, 226: 3-15