Spring naar content

Inbeelding zorgt voor meer zelfvertrouwen en minder stress en angst bij jonge tennissers

Toptennissers hebben meer zelfvertrouwen, minder stress en minder angst voor de wedstrijd na een 9-weekse inbeeldingstraining. Dat concluderen Coelho et al. die tennissers een training aanboden met 3 vormen van inbeeldingstechnieken. Bij de groep tennissers in de controlegroep veranderde na 9 weken niets.

Met inbeeldingstechnieken kunnen positieve ervaringen worden opgeroepen. Een sporter ervaart mentaal hoe het beste kan worden gereageerd of met gevoelens kan worden omgegaan. De positieve effecten van het inbeelden zouden zichtbaar worden in situaties waar het erom gaat, zoals bij wedstrijden en toernooien.

Coelho et al. hebben onderzocht of een combinatie van ontspanningsoefeningen, inbeelding en filmbeelden van invloed is op de ervaren stress, angst en het zelfvertrouwen voor het spelen van een wedstrijd.
Braziliaanse toptennissers (gemiddeld 17 jaar) werden onderverdeeld in twee groepen van 23 spelers. De spelers vulden twee vragenlijsten in. Met één vragenlijst werden angst en zelfvertrouwen gescoord (Competitive State Anxiety Inventory). Met de andere lijst werd de ervaren stress gemeten (Perceived Stress Scale). Na het invullen van de vragenlijsten ontving één groep drie keer per week gedurende negen weken een training met verschillende inbeeldingstechnieken. Een training duurde ongeveer 25 minuten, waarbij de eerste tien minuten ontspanningsoefeningen werden gedaan. Daarna werd ingebeeld hoe een wedstrijd succesvol werd gespeeld, hoe omgegaan moest worden met negatieve gedachten en hoe positieve gedachten konden worden opgewekt. In vijf sessies werd ook nog tien minuten gekeken naar filmbeelden van professionele tennissers tijdens het winnen van een wedstrijd. De andere groep ontving drie keer per week gedurende negen weken een controletraining. Tennissers in deze groep werd gevraagd na te denken over goede ervaringen in het verleden, dat ze op het strand lagen of dat ze op het platteland waren. Na de negen weken training vulden de tennissers de vragenlijsten wederom voor een wedstrijd in en werden de verschillen geanalyseerd.

De resultaten laten zien dat de ervaren stress en angst (zorgen, negatieve gedachten) minder waren in de groep die de training met de inbeeldingstechnieken had gehad. Ook nam het zelfvertrouwen in die groep toe. Coelho et al. concluderen dat bij een lager zelfvertrouwen inbeeldingstechnieken moeten worden ingezet, omdat ze veronderstellen dat een laag zelfvertrouwen zorgt voor meer stress en angst. Door het toepassen van een variatie aan inbeeldingstechnieken zou het zelfvertrouwen verbeteren, waardoor minder stress en angst worden ervaren. Deze bewering wordt echter niet door de auteurs aangetoond. Er kan dus niets worden gezegd over het verband tussen zelfvertrouwen en gevoelens van angst en stress,
De resultaten van het onderzoek tonen wel aan dat een variatie van inbeeldingstechnieken bij deze tennissers heeft geholpen om het zelfvertrouwen te verhogen en de ervaren stress en mentale angst te verlagen.

Auteur: S. (Susan) Vrijkotte

Bron

  1. Coelho RW, Keller B, Kuczynski KM, Ribeiro jr E, De Araújo Montoro Lima MC, Greboggy D, Stefanello JMF (2012) Use of multimodal imagery with precompetitive anxiety and stress of elite tennis players. Percept. Motor Skill., 114: 419-428