Spring naar content

Individuele Atleet Monitoring

Paralympic Science Support NL organiseert twee keer per jaar een Paralympische themabijeenkomst, waarbij kennisdeling centraal staat. Elke bijeenkomst behandelt een ander thema, gebaseerd op de behoeften en input vanuit zowel de sportpraktijk als de wetenschap.

Op 12 oktober vond de 2e Paralympische themabijeenkomst voor Paralympische sportprogramma’s plaats op de Sportcampus van de Haagse Hogeschool. Ditmaal stond het thema ‘Individuele Atleet Monitoring’ centraal. Het betrof een middag waarin veel onderlinge ervaringen werden uitgewisseld en stafleden van de programma’s elkaar van feedback voorzagen. Finn Frielink,TeamNL expert Performance & Technology en Rienk van der Slikke, embedded scientist rolstoelsporten en onderzoek deelden hun laatste inzichten rondom atleet monitoring en gaven voorbeelden van inzet in de praktijk. Aldo Hoekstra, Embedded Scientist & Roel van der Hoof,bewegingstechnoloog  gaven een interessant inkijkje in hun werkwijze rondom individuele rolstoelaanpassingen en het belang van monitoring in dit proces. Tot slot nam  Fynn van Buuren, bondscoach para-atletiek ons mee in de jaarplanning rondom monitoring van atletiek.

SportLab Den Haag

Voorafgaand aan de themabijeenkomst had een enthousiaste groep zich aangemeld voor een rondleiding door het SportLab onder leiding van Melle van Dilgt,  coördinator SportLab. Zo werd de Esseda rolstoelergometer gedemonstreerd en werden de aanwezigen op de hoogte gebracht van alle mogelijkheden van meten en testen in en rondom het lab. 

Waarom is atleet monitoring cruciaal in de sport? 

Rienk van der Slikke van de Haagse Hogeschool, probeerde deze vraag te beantwoorden aan de hand van mooie praktijkvoorbeelden. Zo maakte hij duidelijk dat individuele atleet monitoring het mogelijk maakt om prestaties van de atleet inzichtelijk te maken en dus te verbeteren. Denk hier aan prestatieveranderingen door aanpassingen aan sporthulpmiddelen en het bijhouden van vorderingen over een langere periode. Bovendien stelt het verzamelen van data van de atleetcoaches in staat om de belasting van de sporter te analyseren, wat essentieel is om het risico op blessures door overbelasting te minimaliseren. 

Een steeds meer ontwikkelde invulling is het tactische aspect. Afhankelijk van het soort sport, is het mogelijk om op basis van wedstrijddata gerichte 1op1 trainingsschema’s te ontwikkelen op basis van positie specifieke kenmerken. Rienk benadrukte dat het cruciaal is voor coaches en sportwetenschappers om het moment van feedback met de atleet zorgvuldig af te stemmen. Een heldere en gedeelde visie binnen de staf of het programma is daarbij van groot belang. Deze visie dient bepalend te zijn voor de optimale integratie van monitoring in het sportprogramma, evenals voor de wijze en het tijdstip waarop feedback aan de atleet wordt verstrekt.

Na Rienk nam Finn Frielink het woord om de aanwezigen te informeren over de visie van NOC*NSF met betrekking tot technologie. Hij illustreerde deze visie aan de hand van voorbeelden van programma’s waarin samenwerking heeft plaatsgevonden of momenteel plaatsvindt.

De toevoeging van monitoring in de ontwikkeling van rolstoelaanpassingen 

Dat monitoring ook een belangrijke rol kan spelen bij innovatieve aanpassingen van sporthulpmiddelen, toonde Aldo Hoekstra van de KNLTBKNLTB en Roel van der Hooft, in hun presentatie. Hun samenwerking ontstond als reactie op blessureleed bij een rolstoeltennisatleet, waarbij ze gezamenlijk op zoek gingen naar een zithouding om de prestaties te verbeteren en tegelijkertijd de lichamelijke belasting te verminderen om overbelasting te voorkomen. Hierbij werd het ontwerp van Roel voor een knie-zit sportrolstoel ingezet, waarbij de belasting op de rug wordt verminderd. Na vele uren van ontwikkeling was het tijd om de stoel te testen. Naast het belang van het gevoel van de atleet en observaties, speelde data-analyse een cruciale rol om de veranderingen in kaart te brengen. Doordat er al geruime tijd data van prestaties en inspanningstesten was verzameld in de oude rolstoel, konden dezelfde testen ook in de nieuwe rolstoel worden uitgevoerd en vergeleken. Roel benadrukte het belang van monitoring bij het testen van aanpassingen. Niet alle wijzigingen zijn direct succesvol, maar het vermogen om veranderingen inzichtelijk te maken is van onschatbare waarde in dit proces. Bovendien kunnen techniek-analyses leiden tot nieuwe ideeën voor aanpassingen aan het materiaal. Aldo benadrukte wel dat meerdere factoren een rol spelen bij mogelijke afwijkingen in de data, met name als gevolg van leereffecten. 

Meten en testen integreren in de jaarplanning

De afsluiting van de middag werd verzorgd door Fynn van Buuren. Hij vertelde meer over het para-atletiekprogramma. Binnen dit programma wordt de monitoring opgedeeld in drie thema’s: wedstrijdmonitoring, trainingsmonitoring en een logboek. Fynn nam ons mee aan de hand van een trainingsblok met de verdeling van de meetmomenten, van plan tot uitvoering en terugkoppeling. De resultaten van de metingen worden bijvoorbeeld besproken met de embedded scientist, en indien nodig beïnvloedt dit het trainingsprogramma. Daarnaast benadrukte Fynn het belang van duidelijke communicatie met de spelers, en dat dit voor elk individu anders is. . Hij sloot zijn presentatie af met de kernboodschap: “baseer je programma op objectieve en subjectieve data”.