Spring naar content

Inname van extra vitamine D bij een tekort leidt niet tot een betere zwemprestatie

Het innemen van vitamine D-supplementen door jonge zwemmers die hier een (ernstig) tekort aan hebben zorgt niet voor een betere zwemprestatie. Uit een Israëlische studie blijkt verder dat 12 weken lang dagelijks vitamine D innemen (2.000 IU) niet altijd het tekort aan vitamine D op kan heffen.

Vitamine D

Zonlicht, specifieker ultraviolette B-straling, is belangrijk voor de aanmaak van vitamine D in het lichaam. Vitamine D is echter ook binnen te krijgen via voeding, bijvoorbeeld vette vis, of via supplementen. Uit een eerder samengevatte literatuurstudie blijkt dat vitamine D niet alleen belangrijk is voor de botaanmaak, maar dat het ook voor eigenschappen van het zenuwstelsel van belang is. Denk hierbij aan balans, explosieve kracht en het reactievermogen. Uit bovenstaande eerdere studie kwam naar voren dat het zeer waarschijnlijk is dat een tekort aan vitamine D zou kunnen leiden tot prestatieverslechtering. Dubnov-Raz en collega’s hebben nu onderzocht of extra vitamine D bij sporters met een tekort daaraan kan leiden tot prestatieverbetering.

Zwemprestatie

In totaal hebben 53 competitieve zwemmers tussen de 12 en 18 jaar deelgenomen aan het onderzoek. Alle zwemmers hadden een (ernstig) tekort aan vitamine D in het bloed (een tekort is 20-29 ng/ml, en een ernstig tekort <20 ng/ml). De zwemmers zijn opgedeeld in 2 groepen. Een groep kreeg 12 weken lang dagelijks 2.000 IU vitamine D3 per dag (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid bij een tekort) terwijl de andere groep een placebo kreeg. Voor en na de 12 weken is de zwemprestatie onder andere bepaald aan de hand van een 4 x 50 m vrije slag sprinttest. De gemiddelde zwemtijd van de 50 meters is meegenomen in de analyse. Daarnaast is ook de balans (op 1 been staan) en de handknijpkracht gemeten.

Hoewel gemiddeld genomen er geen sprake meer was van een tekort aan vitamine D in de groep die dagelijks extra van deze vitamine binnenkreeg, bleek de helft van de deelnemers nog steeds een tekort te hebben (<30 ng/ml). Er lijkt dus sprake te zijn van zogenoemde responders en non-responders. De handknijpkracht en balans verbeterden niet na 12 weken en verschilden ook niet tussen de placebogroep en de vitamine D-groep. De 50 m sprinttijd verschilde wel na 12 weken tussen beide groepen. De vitamine D-groep was iets langzamer na 12 weken dan de placebogroep. Dit kwam doordat de placebogroep iets beter presteerde, terwijl de vitamine D-groep iets minder goed presteerde dan voor de studie. De gemiddelde zwemtijden lagen rond de 35 seconden. Als de onderzoekers vervolgens kijken naar de verschillen tussen de responders en non-responders van de inname van vitamine D, dan zien ze op geen van de gemeten parameters een verschil.

Conclusie

Uit dit onderzoek blijkt dat het 12 weken lang innemen van vitamine D-supplementen niet leidt tot een verbetering van de zwemprestatie. Ook de balans en handknijpkracht verbetert niet. Wellicht was 12 weken een te korte periode om een verbetering in de prestatie te bewerkstelligen, of was de gegeven dosis wellicht te laag. Verder blijkt dat het innemen van extra vitamine D na 12 weken niet altijd leidt tot het opheffen van een tekort aan vitamine D. Uiteraard is het aan te bevelen een tekort aan vitamine D te voorkomen.

Bron

  1. Dubnov-Raz G, Livne N, Raz R, Cohen AH, Constantini NW (2014) Vitamin D supplementation and physical performance in adolescent swimmers. Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab., In Press DOI: 10.1123/ijsnem.2014-0180