Spring naar content

Inname van fructose naast glucose leidt niet tot beter herstel van glycogeenvoorraad

een suikerpotje naast een glas water waar een kopje koffie achter staat