Spring naar content

Innemen van beta-alanine niet altijd garantie tot succes

Getrainde wielrenners die gedurende 4 weken dagelijks beta-alanine innemen verbeteren niet altijd hun prestatie. Uit Australisch onderzoek blijkt dat zij niet beter gaan presteren tijdens een 1, 4 of 10 km tijdrit maar wel op een volhoudtest van ongeveer 3 minuten.

Beta-alanine

Veel sporters nemen beta-alanine in om de prestatie te verbeteren. Beta-alanine kan de H+-ionen, die vrijkomen uit melkzuur, bufferen en zo de “verzuring” tijdens intensieve inspanning beperken.

In dit factsheet is er meer informatie te vinden over beta-alanine.

Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar de vraag of de inname van beta-alanine leidt tot een betere prestatie, is er tot nu toe nog geen eenduidig antwoord te geven op deze vraag. Soms wordt er een positief effect gevonden en soms is er juist geen effect aangetoond. Bellinger en Minahan hebben onderzocht of de duur van de inspanning van invloed is op het effect dat beta-alanine heeft op de prestatie.

Volhoudtest

In totaal namen 14 goed getrainde wielrenners van gemiddeld 25 jaar en met een VO2max van gemiddeld 65 ml/kg.min deel aan deze studie. Alle deelnemers hebben meerdere tests uitgevoerd. Zo moesten zij, verdeeld over verschillende dagen, een 1, 4 en 10 km tijdrit rijden op een ergometerfiets. Tot slot voerden zij een volhoudtest uit waarbij zij op 120% van het vermogen moesten fietsen dat zij op een maximaaltest hadden geleverd. De deelnemers zijn daarna willekeurig ingedeeld in een groep die 4 weken lang 6,4 beta-alanine per dag kreeg of in een groep die een placebo innam. Na deze 4 weken zijn de verschillende tests herhaald. Onder andere de tijd en melkzuurconcentratie zijn bepaald.

De groepen presteerden vergelijkbaar tijdens alle tests voorafgaand aan de inname van de supplementen. Het innemen van beta-alanine bleek geen effect op de tijdritprestatie te hebben. Zowel de placebogroep als de groep die beta-alanine had ingenomen deden namelijk respectievelijk gemiddeld 1:09, 5:59 en 15:34 minuten over de 1, 4 en 10 km tijdrit. De inname van beta-alanine leidde er wel toe dat de wielrenners langer konden fietsen tijdens de volhoudtest, 3:30 minuten vs. 3:14 minuten. De concentratie melkzuur verschilde geen enkele keer tussen de groepen bij de verschillende tests.

Conclusie

Onderzoekers gaan er vanuit dat de kans op een positief effect van beta-alanine het grootst is bij een intensieve inspanning die 1-6 minuten duurt (zie factsheet). Aan de hand van deze studie is inderdaad niet uit te sluiten dat de duur van de inspanning van invloed is op het effect van beta-alanine.

Gelet op een eventueel positief effect tijdens een kortdurende intensieve inspanning is het wellicht goed om in een trainingsperiode eens het gebruik van beta-alanine uit te proberen. De gangbare dosering is een inname van 6 x 800 mg per dag gedurende 5-6 weken. Let er op dat hogere doseringen vervelende lichamelijke klachten tot gevolg kunnen hebben zoals tintelingen in ledematen.

Bron

  1. Bellinger PM, Minahan CL (2015) The effect of β-alanine supplementation on cycling time trials of different length. Eur. J. Sport Sci., In Press, DOI: 10.1080/17461391.2015.1120782