Spring naar content

Intensiever trainen door extra zuurstof

Sporters houden inspanning langer vol, en leveren meer arbeid en vermogen wanneer zij tijdens inspanning extra zuurstof inademen. Dit treedt al op bij lucht met dertig procent zuurstof. Voor de meeste inspanning geldt; hoe meer zuurstof, hoe beter. Of trainen met extra zuurstof ook op de lange termijn voor een betere prestatie zorgt, blijft onbekend.

Er zijn de afgelopen jaren aardig wat studies verschenen over de effecten van het inademen van extra zuurstof tijdens of na inspanning. Vorig jaar augustus verscheen op onze site al een samenvatting van een artikel die een overzicht gaf van de huidige literatuur. Nu is er een groep Canadezen die nog een stapje verder is gegaan. Zij hebben de gegevens van alle eerder uitgevoerde studies over extra zuurstof bij sporters samengevoegd en gezamenlijk opnieuw geanalyseerd. Hierdoor kunnen harde beweringen gedaan worden over wat wel en niet werkt.

Wat weten we al?

  • Door extra zuurstof in te ademen, kunnen sporters waarschijnlijk intensiever trainen en mogelijk sneller herstellen.
  • Er is geen consensus over welke prestaties verbeteren en bij welk percentage zuurstof.

Wat is nieuw?

  • Sporters houden inspanning langer vol, en leveren meer arbeid en vermogen bij extra zuurstof.
  • Sporters presteren al beter bij ingeademde lucht met dertig procent zuurstof.
  • Voor de meeste inspanningsvormen geldt; hoe meer zuurstof, hoe beter de prestatie.

Hoe meer, hoe beter

Uit de 51 geanalyseerde studies bleek dat sporters al intensiever kunnen trainen bij ingeademde lucht met een zuurstofgehalte van dertig procent. Dit was met name te zien op volhoudtests; sporters hielden deze test gemiddeld veertig procent langer vol wanneer zij lucht inademden met extra zuurstof. Op spierfunctietests leverden beenspieren acht procent meer arbeid, en sporters leverden zes procent meer vermogen op tijdritten en op tests met toenemende intensiteit. Bovendien bleek bij de volhoudtests ‘hoe meer zuurstof, hoe beter de prestatie’.

O2, wat kan je er verder mee?

Het blijft vooralsnog onbekend of sporters profijt hebben van het inademen van extra zuurstof tijdens het herstel. In theorie zou extra zuurstof kunnen helpen bij het sneller ‘opruimen’ van bijproducten van de koolhydraat- en vetverbranding. Op basis van de huidige resultaten verwachten de onderzoekers dat, als extra zuurstof het herstel al bevordert, dit effect maar klein zal zijn.

Ook is er nog te weinig kennis over de prestaties van sporters tijdens wedstrijden wanneer ze trainen met extra zuurstof. In theorie zou het goed kunnen dat deze prestaties verbeteren, omdat sporters met extra zuurstof intensiever kunnen trainen en zo dus een grotere trainingsprikkel krijgen.

Verklaring

De onderzoekers stellen dat sporters waarschijnlijk beter presteren tijdens het inademen van extra zuurstof doordat er meer zuurstof beschikbaar is in de spieren. Of sporters nou extra zuurstof inademen of niet, ze raken uitgeput bij dezelfde hoeveelheid bijproducten in het bloed (bijv. lactaat). Bij sporters die extra zuurstof inademen, lopen de concentraties van deze afvalstoffen echter minder snel op. Hierdoor kunnen ze dus langer sporten of meer vermogen leveren. Dat de concentraties afvalstoffen minder snel oplopen, komt waarschijnlijk doordat de extra zuurstof in de spieren ervoor zorgt dat het lichaam sneller overgaat op de aerobe energieverbranding, aldus de onderzoekers.

Wat nu?

Door extra zuurstof in te ademen kunnen sporters op hogere intensiteit trainen. Trainen op een hogere intensiteit kan wenselijk zijn, maar hierbij is extra aandacht voor herstel noodzakelijk om overbelasting te voorkomen. Overigens is trainen met extra zuurstof in de praktijk vrij moeilijk, gezien de benodigde apparatuur. Daarnaast werkt extra zuurstof waarschijnlijk alleen bij sporters waar de saturatie tijdens inspanning aanzienlijk daalt. Als de saturatie hoog is, dan is er geen capaciteit om de extra ingeademde zuurstof te binden en naar de spieren te transporteren.

Bron

  1. Mallette MM, Stewart DG, Cheung SS (2018). The effects of hyperoxia on sea-level exercise performance, training, and recovery: a meta-analysis. Sports Med., 48: 153–175.