Spring naar content

Interventies tijdens de rust verbeteren de voetbalprestaties in de tweede helft

De prestatie tijdens de tweede helft van een voetbalwedstrijd is te verbeteren door tijdens de rust de koolhydraatvoorraad aan te vullen en cafeïne in te nemen in vergelijking met sporters die dat niet doen. Engelse onderzoekers adviseren aan de hand van een literatuurstudie verder onder andere om de spiertemperatuur tijdens de rust op peil te houden.

Onderbreking

Er zijn veel sporten waarbij de speeltijd is opgedeeld in twee periodes. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk de rust van een kwartier tijdens een voetbalwedstrijd. Deze onderbreking geeft de spelers de kans om enigszins te herstellen van de eerste helft en zich voor te bereiden op de tweede helft. Russell zijn Engelse collega’s vroegen zich aan de hand van een literatuurstudie af welke interventies tijdens de rust een bewezen positief effect hebben op de prestatie tijdens de tweede helft. Hieronder volgen hun belangrijkste bevindingen.

Strategieën

Koolhydraten en cafeïne

Het belang van koolhydraten als energiebron voor sporters is al eerder aan de orde gekomen in een samenvatting van Topsport Topics. Sporters die tijdens de rust hun koolhydraatvoorraad aanvullen presteren beter dan wanneer zij dat niet doet. De auteurs adviseren om tijdens de rust een koolhydraatrijke drank met 6-10% koolhydraten te drinken. Verder blijkt uit een eerdere samenvatting dat koolhydraten ook een positief effect hebben op de voetbaltechniek. Daarnaast kan de inname van cafeïne (6 mg per kg lichaamsgewicht) tijdens de rust de sprintprestatie in de tweede helft verbeteren en mogelijk ook de techniek. Dit laatste is echter nog maar zeer beperkt onderzocht.

Spiertemperatuur

Om een goede prestatie te leveren waarbij kracht en snelheid een belangrijke rol spelen is een verhoogde spiertemperatuur essentieel. Tijdens de rust van bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd zullen de spieren afkoelen. Afkoeling van de spieren kan echter tot een slechtere sprintprestatie leiden. Het is daarom aan te raden om afkoeling te voorkomen door tijdens de rust een zogenaamde “warmtebroek” te dragen die de spieren van buitenaf warm houdt. Het op deze manier warm houden van de spieren kan het verval in piekvermogen tegengaan. Een andere optie is om tijdens de rust actief de spieren warm te houden of weer op te warmen door een kortdurende warming-up. Zo blijkt het uitvoeren van een laag tot matig intensieve warming-up van 7 minuten tijdens de rust een positief effect te hebben op onder andere de sprintprestatie. Ondanks dat de auteurs deze methode van actieve warming-up aanraden lijkt dit praktisch gezien niet eenvoudig. Vaak wil de coach ook nog iets vertellen en soms hebben sporters een medische behandeling nodig. Snel een “warmtebroek” aantrekken lijkt daarom een eenvoudigere methode.

Conclusie

Het innemen van koolhydraten en cafeïne tijdens de rust kan er voor zorgen dat een sporter in de tweede helft beter presteert. Als daarnaast ook de spiertemperatuur op peil blijft zorgt een sporter voor een optimale voorbereiding van de tweede helft. Bij sommige sporten is de rust korter. In dat geval is het vooral belangrijk dat de sporter zijn energievoorraad weer aanvult. Het warm houden van de spieren is dan minder belangrijk aangezien de spiertemperatuur in normale omstandigheden amper zal dalen binnen enkele minuten.

Bron

  1. Russell M, West DJ, Harper LD, Cook CJ, Kilduff LP (2014) Half-time strategies to enhance second-half performance in team-sports players: a review and recommendations. Sports Med., In Press DOI: 10.1007/s40279-014-0297-0