Spring naar content

Invloed van psychologische factoren op duurprestatie

Duurprestaties verbeteren wanneer een sporter heeft geleerd om zich vooraf een positief wedstrijdverloop in te beelden, motiverend tegen zichzelf te praten of om doelen te stellen. Daarnaast hebben directe competitie en aanmoediging een positief effect en mentale vermoeidheid een negatief effect op duurprestaties.

Er is veel informatie te vinden over de effecten van fysieke factoren zoals trainingsprogramma’s en voeding op de duurprestatie van sporters. De psychologische factoren blijven vaak onderbelicht. Deze factoren, zoals een positieve houding en aanmoedigingen, kunnen een rol in het succes van duurprestaties. McCormick en collega’s hebben door middel van een uitgebreide literatuurstudie uitgezocht wat de effecten zijn van psychologische interventies op duurprestaties.

Psychologische kenmerken

Uit een overzicht van 25 studies blijkt dat het afzonderlijk trainen van psychologische vaardigheden (zoals inbeelding van een positief wedstrijdverloop, motiverend tegen jezelf praten of het stellen van doelen) een positief effect heeft op de duurprestatie.

Uit een ander overzicht van 21 studies blijkt dat externe motivatie, waaronder de directe competitie met een andere sporter (“head-to-head”) en verbale aanmoedigingen voor en tijdens de wedstrijd een positief effect hebben op de duurprestatie. Daarnaast blijkt dat mentale vermoeidheid een negatief effect heeft op de duurprestaties (zie ook hier).

Conclusies

Uit deze gedegen literatuurstudie blijkt dat er meerdere psychologische factoren zijn die een positief effect hebben op de duurprestatie. Het is onduidelijk of het leren van meerdere mentale vaardigheden tegelijk een beter effect zal hebben op de duurprestatie dan het leren van 1 mentale vaardigheid. Er is namelijk ook gebleken dat mentale vermoeidheid een negatief effect heeft op de duurprestatie. De auteurs gaan ervan uit dat zowel de positieve als negatieve effecten veroorzaakt worden doordat psychologische vaardigheden en factoren invloed hebben op de ervaren mate van uitputting. Mentale vermoeidheid zorgt namelijk voor een hogere ervaren mate van uitputting, waardoor de sporter minder goed zou presteren en aanmoediging zorgt voor een lagere ervaren mate van uitputting waardoor de sporter beter zou presteren.

Bron

  1. McCormick A, Meijen C, Marcora S (2015) Psychological determinants of whole-body endurance performance. Sports Med. 45:997–1015