Spring naar content

Jonge basketballers schieten beter na training met een kleinere basket

Door vrije worpen te trainen op een basket met een kleinere diameter kunnen jonge basketballers beter leren schieten. In vergelijking met het trainen op een basket van normale omvang verbetert het aantal raak geschoten vrije worpen met 15 %. Dit blijkt uit onderzoek van een internationale groep bewegingwetenschappers onder leiding van de Tunesier Khlifa.

Een vrije worp komt veelvuldig voor in het basketbal. Het optimaliseren van het nemen van een vrije worp is dus een belangrijk onderdeel in de basketbaltrainingen. Er zijn meerdere manieren om een vrije worp te trainen. Het verkleinen van de diameter van de ring is er één van. Door een kleinere ring is een preciezer schot vereist. Of dit ook bijdraagt aan een hoger percentage raak geschoten vrije worpen bij een basket van normaal formaat is onderzocht door Khlifa en collega’s.

Aan het onderzoek deden 18 mannelijke basketballers van gemiddeld 17 jaar mee. Zij speelden allemaal al minimaal 6 jaar op nationaal niveau in hun leeftijdscategorie. Alle 18 basketballers volgden dezelfde reguliere training. Tien weken lang volgde na elke reguliere training een vrijeworptraining. De ene helft van de groep schoot 150 ballen op een basket van normale omvang (de controlegroep). De andere 9 jongens vormde de interventiegroep. Zij schoten per training 150 ballen op een ring met een diameter van 35 cm (normaal 45 cm). Na de 10 weken training schoten beide groepen meer ballen raak, respectievelijk 76 en 81. Omgerekend betekende dit een vooruitgang van 23% voor de controlegroep en 38% voor de interventiegroep.

Uit de studie van Khlifa en collega’s blijkt duidelijk dat het structureel trainen van vrije worpen leidt tot hogere schotpercentages. Dit is geen verassing. De nieuwswaarde zit hem in het feit dat door de diameter van de ring te verkleinen de prestatie nog verder te verbeteren is. De basketballers lijken ook daadwerkelijk hun vrijeworptechniek te veranderen om preciezer te kunnen mikken*. De onderzochte methode druist in tegen de trainingsprincipes over foutloos leren. Dit principe gaat, zoals de naam al zegt, uit van het uitvoeren van oefeningen met zo min mogelijk fouten. Terwijl de methode met het schieten op een basket van kleinere omvang in het begin van de training juist leidt tot meer fouten.

Het onderzoek is bij jonge talentvolle basketballers uitgevoerd. Of deze resultaten ook gelden voor senioren is niet te zeggen. Maar de resultaten zijn zodanig dat het zeker het proberen waard is.

*De resultaten over schottechniek zijn in deze samenvatting buiten beschouwing gelaten, om een overdaad aan getallen te voorkomen. Het gaat hier om snelheid op het moment van loslaten en verschillende gewrichtshoeken en hoek tussen de bal en de ring. Mocht er behoefte zijn aan deze informatie kunt u die opvragen bij het Topsport Topics team.

Bron

  1. Khlifa R, Aouadi R, Shephard R, Chelly MS, Hermassi S, Gabbett TJ (2012) Effects of a shoot training programme with a reduced hoop diameter rim on free-throw performance and kinematics in young basketball players. J. Sports Sci., In Press