Spring naar content

Kennis over supplementen belangrijk bij jonge topsporters

Vitaminen, eiwitpoeders en creatine; veel topsporttalenten gebruiken dit soort voedingssupplementen. Toch kleven hier risico’s aan. Kennis over het gebruik van supplementen is daarom van belang, en coaches spelen hierin een grote rol. Cursussen en andere vormen van scholing kunnen het kennisniveau opkrikken.

In de maatschappij heerst veelal het principe ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. Ook veel sporters hanteren dit principe, terwijl het slikken van supplementen wel degelijk risico’s met zich meebrengt. Bij verkeerd gebruik – zoals een foute dosering – kunnen supplementen schadelijk zijn voor de gezondheid. Sportprestaties kunnen zelfs verslechteren in plaats van verbeteren. Ook kunnen sporters positief testen op een dopingcontrole, omdat sommige supplementen stoffen bevatten die op de dopinglijst voorkomen. Een groep Servische onderzoekers keek daarom naar het kennisniveau van jonge sporters over supplementen.

Wat is er al bekend?

  • Veel sporters nemen supplementen om de prestatie of het herstel te bevorderen.

Wat is nieuw?

  • In enkele landen laat de kennis over supplementen echter te wensen over.

Kennisniveau valt tegen

De Serviërs laten zien dat het huidige kennisniveau van 348 internationale sporters tegenvalt. Ze brachten dit in kaart door een vragenlijst af te nemen bij jonge sporters uit verschillende landen; Duitsland, Japan, Kroatië en Servië. Van deze groep gebruikte ruim tachtig procent voedingssupplementen. Toch wisten deze talenten, met een leeftijd tussen de 15 en 18 jaar, vaak niet wannéér en vooral waaróm ze een supplement zouden nemen. Zo wist slechts één op de tien alle ins en outs over creatinesupplementen. Verder had maar twee op de tien voldoende kennis over de werking van beta-alanine en aminozuren. Beter is het gesteld met de kennis over cafeïne, en ook vitaminen en mineralen: respectievelijk 62 procent en 71 procent wist hier het nodige van.

Opkrikken van supplementenkennis

Hoewel de onderzoekers niet keken naar de kennis van Nederlandse sporters, lijkt het waarschijnlijk dat er in Nederland ook talenten zijn die niet altijd weten wannéér en vooral waaróm ze een supplement nemen. Het bijbrengen van supplementenkennis is daarom erg belangrijk. Niet alleen bij sporters, maar ook bij coaches. In de resultaten van de Serviërs viel namelijk op dat sporters de coach als de voornaamste bron van informatie zagen.

Het is goed om te benadrukken dat een gezond en gevarieerd voedingspatroon normaal gesproken volstaat. Mocht de wens er zijn om supplementen te gebruiken, doe dit dan in overleg met een sportdiëtist. Om het kennisniveau te verhogen, kunnen cursussen en andere vormen van scholing helpen. Op deze manier leren sporters en coaches verstandig en veilig supplementen te gebruiken.

Bron

  1. Jovanov P, Đorđić V, Obradović B, Barak O, Pezo L, Marić A, Sakač M (2019) Prevalence, knowledge and attitudes towards using sports supplements among young athletes. J. Int. Soc. Sports Nutr., 16:27.