Spring naar content

Kinesio Tape® verbetert de spierkracht niet

Kinesio Tape® heeft geen effect op de spierkracht in de armen of de benen. Dit blijkt uit een overzichtsstudie waarin de effecten van de gekleurde tape op de spierkracht bij in totaal 530 niet geblesseerde proefpersonen uit 19 studies zijn vergeleken.

Kinesio Tape® is in de jaren ’70 ontwikkeld. Veel sporters denken dat de gekleurde en zeer elastische tape blessures kan helpen voorkomen of de sportprestatie kan verbeteren. Het is echter niet duidelijk hoe de tape tot een prestatieverbetering zou kunnen leiden. Ook is in studies vaak geen effect gevonden op de sprongprestatie of het evenwicht (zie bijvoorbeeld hier of hier). Of Kinesiotape® een positief effect heeft op de spierkracht is in deze overzichtsstudie door wetenschappers uit Spanje en de VS onderzocht.

Studies

De onderzoekers hebben de resultaten van 19 goed uitgevoerde studies naar het effect van Kinesio Tape® op de spierkracht samengevoegd en vervolgens het totale effect van de tape op de spierkracht berekend. In de gebruikte studies zijn in totaal 530 gezonde mannen en vrouwen zonder blessures getest. Het effect op de spierkracht van het plakken van de tape van het begin tot het einde van de spieren is in deze studies gemeten bij de kniestrekkers (8 studies), onderarmspieren (5 studies), kniebuigers en voetstrekkers (beide 4 studies). Studies waarin complexe bewegingen zoals sprongen zijn uitgevoerd, zijn in dit overzichtsartikel buiten beschouwing gelaten. Het is volgens de auteurs namelijk mogelijk dat spieren die niet beïnvloed worden door de Kinesio Tape® mede een rol spelen bij dit soort bewegingen.

Uit de resultaten blijkt dat er geen effect is van de tape op de spierkracht. Het gevonden effect (“effect size” 0,05) is namelijk zo klein dat het in de praktijk niet te meten of op te merken is. Ook benadrukken de auteurs dat de studies waarin een positief effect van de tape is gevonden, kwalitatief minder goed waren dan de studies waaruit geen effect bleek. Dit zou de resultaten daarom te positief kunnen kleuren.

Conclusie

Het aanbrengen van Kinesio Tape® heeft geen effect op de spierkracht van de been- of armspieren. Hierbij is er geen verschil gevonden in het effect van de tape op verschillende spiergroepen. Het gebruik van Kinesio Tape® leidt dus hoogstwaarschijnlijk niet tot prestatieverbeteringen bij gezonde sporters. Wat het effect is van de tape bij blessures is in deze studie niet onderzocht.

Bron

  1. Csapo R, Alegre LM (2015) Effects of Kinesio® taping on skeletal muscle strength—A meta-analysis of current evidence. J. Sci. Med. Sport,18: 450-456