Spring naar content

Kinesio Taping® verandert evenwicht en kracht in bovenbenen niet

Kinesio Taping® heeft geen effect op onder andere evenwicht en sprongkracht van de bovenbenen. Dit hebben Braziliaanse onderzoekers onder leiding van Lins gemeten bij 60 gezonde en actieve vrouwen.

Sporters gebruiken Kinesio Taping® tegen pijn of om de stabiliteit van de gewrichten en de spierprestatie te verbeteren. Hoe deze verbetering precies zou moeten werken is desondanks nog niet duidelijk. Lins en collega’s hebben het effect van het gebruik van Kinesio Taping® op de bovenbeenspieren (rectus femoris, vastus lateralis en vastus medialis) gemeten. Dit deden zij door de vrouwen te testen op sprongkracht, evenwicht, spierkracht en elektrische activiteit in de spieren (elektromyografie).

Lins en collega’s verdeelden de vrouwen (gemiddeld 23 jaar) in drie groepen van twintig. Alle groepen voerden een warming-up en een voormeting uit. Hierna hield de controlegroep tien minuten rust. De tweede groep kreeg niet-elastische tape op de bovenbeenspieren van het dominante been en de derde groep kreeg Kinesio Taping®. Deze tape was aangebracht volgens de instructies van de fabrikant. Alle proefpersonen moesten een zo groot mogelijke afstand afleggen in één en vervolgens in drie sprongen op het dominante been. De proefpersonen deden ook een evenwichtstest (staan op één been met de knie 20 graden gebogen) op een krachtenplatform. Concentrische (waarbij de spier verkort) en excentrische spierkracht (waarbij de spier langer wordt) zijn gemeten en gecorrigeerd voor lichaamsgewicht. De elektrische activiteit van de spieren is gelijktijdig gemeten. Alle tests zijn twee keer uitgevoerd en het gemiddelde van beide keren is berekend.

Tussen de voor- en nameting (zonder en met tape) is geen significant verschil gevonden in elektromyografische activiteit, spierkracht, sprongafstand en evenwicht. Ook was er geen significant verschil tussen de drie groepen.

Een positief effect van Kinesio Taping® op de werking van de beenspieren is bij gezonde (recreatieve) sporters in dit onderzoek niet bewezen.

Bron

  1. Lins CAA, Neto FL, Amorim ABC, Macedo LB, Brasileiro JS (2013) Kinesio Taping® does not alter neuromuscular performance of femoral quadriceps or lower limb function in healthy subjects: Randomized, blind, controlled, clinical trial. Man. Ther., 18:41-45