Spring naar content

Koolhydraten nuttig voor optimale voetbaltechniek

Voetballers hebben baat bij het innemen van koolhydraten voorafgaand en tijdens het sporten. Ook zijn er aanwijzingen dat water en cafeïne een positief effect kunnen hebben. Dit concludeerden Zwitserse onderzoekers na een uitgebreid literatuuronderzoek.

Voetbaltechniek

Bij voetbal zijn zowel fysieke als technische vaardigheden van groot belang. Zwitserse wetenschappers onderzochten of de voetbaltechniek tijdens een wedstrijd te beïnvloeden is met behulp van de voeding. Zij deden dit aan de hand van een literatuurstudie van 13 studies waarin in totaal 171 goed getrainde voetballers meededen. De technische prestatie (waaronder alle technische bewegingen zoals passen, dribbelen, schieten en koppen) is in deze studies op verschillende manieren bepaald: bijvoorbeeld met de subjectieve evaluatie van de techniek door een trainer, de “Loughborough soccer passing test” of voor deze studies ontwikkelde schiet- of dribbeltests. In alle studies waren de voetballers minstens 75 minuten lang actief.

Koolhydraten

Van de 13 geselecteerde studies is in 8 studies de invloed van koolhydraten op de voetbaltechniek onderzocht. Uit 6 van de 8 studies bleek dat een koolhydraatrijke drank de voetbaltechniek verbeterde vergeleken met een placebo. In deze drankjes zat tussen de 6 en 8% koolhydraten (bijvoorbeeld sucrose of glucose). In de overige 2 studies is geen effect gevonden.

Cafeïne en water

In twee studies is het effect van cafeïne op de voetbaltechniek onderzocht. Hoewel in 1 studie een positief effect is gevonden bij het innemen van 6 mg/kg lichaamsgewicht cafeïne, bleek uit de andere studie geen effect van het innemen van 3,7 mg/kg lichaamsgewicht cafeïne op de kwaliteit van het overspelen van de voetballers. In 3 studies is het effect van het drinken van water onderzocht. Uit 1 van de 3 studies bleek een positief effect van het drinken van water op de kwaliteit van het dribbelen. Uit de andere 2 studies bleek echter geen duidelijk verschil in voetbaltechniek na het al of niet drinken van water.

Conclusie

Het lijkt aan te bevelen om voorafgaand aan een wedstrijd en in de rust koolhydraatrijke dranken te drinken met ongeveer 6-8% koolhydraten (ongeveer 30-60 gram per uur). Dit kan een positief effect hebben op de technische voetbalprestatie. Hoewel er geen duidelijk bewijs is geleverd in de geanalyseerde studies, lijkt het ook aan te raden om ongeveer 6 mg/kg lichaamsgewicht cafeïne in te nemen. De positieve effecten van cafeïne op de fysieke sportprestatie bij langdurige herhaalde inspanning zijn bij andere sporten vaak aangetoond (zie bijvoorbeeld hier). Daarnaast dragen cafeïne en voldoende water wellicht bij aan een optimale cognitieve prestatie zoals nodig is voor precieze en technische acties tijdens een voetbalwedstrijd.

Bron

  1. Russell M, Kingsley M (2014) The efficacy of acute nutritional interventions on soccer skill performance. Sports Med., 44:971-988