Spring naar content

Koppen heeft geen invloed op geheugen en IQ

Een bal koppen is waarschijnlijk niet schadelijk. Zo verslechtert het geheugen voor beelden en woorden niet en neemt de intelligentie (IQ) niet af. Ook de reactiesnelheid en de fijne motoriek blijven onaangetast door het frequent koppen van een bal. Dit blijkt uit een uitgebreide literatuurstudie.

Is koppen nu wel of niet schadelijk? Het blijft een vraagstuk dat de gemoederen bezighoudt. Ook afgelopen jaar is er weer de nodige aandacht geweest voor dit onderwerp. Er was zelfs een symposium “Kopzorgen” georganiseerd in Amsterdam om informatie te delen over het de relatie tussen koppen en hersenschade.

Door alle resultaten van onderzoek dat is verschenen naar de effecten van koppen samen te voegen en te analyseren heeft een groep Amerikaanse onderzoekers nu uitgezocht of koppen leidt tot fysieke klachten en gedragsveranderingen. Ze hebben daarbij onder andere gekeken naar geheugenverlies, verminderde intelligentie en persoonlijkheidsveranderingen.

Niet schadelijk

Koppen heeft op zowel mentaal als fysiek functioneren geen negatief effect. Zo is er geen bewijs dat koppen leidt tot een slechter geheugen. Zowel het geheugen voor beelden als voor woorden blijft onaangetast. Ook de intelligentie van voetballers lijdt niet onder het koppen. Daarnaast blijft de reactietijd onveranderd. Verder blijkt ook de fijne motoriek niet verstoord te worden en blijkt koppen de persoonlijkheid van voetballers niet te veranderen. Dit alles geldt voor zowel amateur- als profvoetballers.

De onderzoekers geven aan dat er grote verschillen zitten in de opzet van het geanalyseerde onderzoek en dat er daarom voorzichtigheid geboden is met de interpretatie van de resultaten. Hoewel het goed is dat de onderzoekers voorzichtig zijn met het trekken van hun conclusies, blijkt uit de analyse dat er geen reden is om te veronderstellen dat koppen wel schadelijk zal zijn.

Conclusie

Voetballers lijken niet bang te hoeven zijn om hersenschade op te lopen doordat zij ballen koppen. Een kopduel uitvechten en daarbij met de hoofd tegen een tegenstander aanbotsen kan echter wel leiden tot een hersenschudding met alle gevolgen van dien. Het advies is daarom ook om van jongs af aan voetballers goed te leren koppen en op een juiste manier een kopduel aan te gaan.

Bron

  1. Kontos AP, Braithwaite R, Chrisman SP, McAllister-Deitrick J, Symington L, Reeves VL, Collins MW (2016) Meta-analytical review of the effects of football heading. Br. J. Sports Med., In Press DOI: 10.1136/bjsports-2016-096276