Spring naar content

Kort passief herstel na herhaalde korte sprints beter dan actief herstel

2 voetballers zitten op het veld uit te rusten met hun shirt uit