Spring naar content

Krachttraining bij kinderen en blessurerisico

Blessures komen vaker voor bij kinderen (11 tot 15 jaar) die krachttraining met gewichten uitvoeren dan bij kinderen die dat niet doen. Blessures komen echter niet vaker voor wanneer de krachttraining zonder externe gewichten is uitgevoerd. Dit blijkt uit een groot opgezet onderzoek waaraan 3739 Zweedse kinderen deelnamen.

Krachttraining voor kinderen

Tot op heden is er een discussie gaande over de optimale vorm van krachttraining bij kinderen. Sommigen beweren dat krachttraining de kans op blessures vergroot, terwijl anderen aantonen dat krachttraining onder bekwame begeleiding de kans op blessures bij kinderen kan verkleinen (zie hier). Zweedse onderzoekers hebben daarom uitgezocht of blessures vaker voorkomen bij kinderen die aan krachttraining doen dan bij kinderen die dat niet doen.

Blessures

Aan dit onderzoek deden 3739 kinderen van 11 tot 15 jaar mee. Deze kinderen namen deel aan een sportzomerkamp en hebben een vragenlijst ingevuld. In deze vragenlijst is onder andere gevraagd naar de blessures die ze hebben gehad in het voorgaande jaar en hoe lang de blessure aanhield. Daarnaast is er ook gevraagd naar het aantal uren sport per week, hoeveel tijd aan krachttraining besteed is en hoeveel tijd de training met gewichten was. Voor de analyse zijn alleen de blessures meegenomen die langer dan een week duurden.

Van alle kinderen heeft 49% een blessure gehad in het voorgaande jaar. Een derde van alle kinderen trainde minder dan 5 tot 6 uur per week, een derde trainde 7 tot 8 uur per week en een derde trainde minstens 9 tot 10 uur per week. Meer dan de helft (53,7%) van de kinderen deed aan krachttraining met vrije gewichten en/of fitnessapparaten. Uit de analyse bleek dat meer kinderen blessures kregen naarmate ze meer krachttraining met gewichten uitvoerden. Bij de groep kinderen die meer dan 3 uur van deze krachttraining in de week uitvoeren blijken bijna 2 maal zo vaak blessures voor te komen als bij de kinderen die dat niet doen. Het uitvoeren van krachttraining zonder externe gewichten is niet gerelateerd aan meer blessures. Dit geldt ook na correctie voor geslacht, type sport en uren sport in de week.

Conclusies

Uit dit grote onderzoek blijkt dat blessures vaker voorkomen bij kinderen die krachttraining met vrije gewichten en/of fitnessapparaten uitvoeren dan bij kinderen die dat niet doen. Het is niet te zeggen of de krachttraining al dan niet met bekwame begeleiding is uitgevoerd. Hierdoor kan aan de hand van dit onderzoek geen advies gegeven worden over de begeleiding van krachttraining. Het is wel duidelijk dat blessures niet vaker voorkomen bij kinderen die krachttraining zonder externe gewichten uitvoeren dan bij kinderen die dat niet doen. Krachttraining zonder externe gewichten is dus aan te bevelen voor kinderen van 11 tot 15 jaar.

Bron

  1. Boström A, Thulin K, Fredriksson M, Reese D, Rockborn P, Hammar ML (2015) Risk factors for acute and overuse sport injuries in Swedish children 11 to 15 years old: What about resistance training with weights? Scand. J. Med. Sci. Sports, In Press. DOI: 10.1111/sms.12432