Spring naar content

Krachttraining ook voor jonge sporters onmisbaar

Jonge sporters moeten naast hun sportspecifieke training ook aan krachttraining doen. Net als volwassenen, verbeteren zij hierdoor niet alleen hun kracht, maar verlagen zij ook het blessurerisico en zorgt het voor sterkere botten. Een goede begeleiding tijdens deze trainingsvorm is essentieel.

Krachttraining voor jeugd blijft een controversieel onderwerp in de sportwereld. Voorstanders vinden het een belangrijk onderdeel van de training terwijl tegenstanders angst hebben dat het schadelijk is voor kinderen. Een groep Amerikaanse wetenschappers heeft voor eens en altijd de vraagtekens die bestaan rondom krachttraining bij kinderen weg willen nemen.

Sterke argumenten

Wat voor volwassen sporters geldt, geldt ook voor sportende kinderen: krachttraining is nuttig mits goed uitgevoerd. Jonge kinderen moeten de techniek van de oefeningen eerst goed aanleren. Dit betekent dus dat zij veel herhalingen moeten uitvoeren op een lage weerstand. Wanneer de kinderen de techniek goed onder de knie hebben, kan het accent verschuiven naar minder herhalingen met een hogere weerstand.

Het is aangetoond dat krachttraining bij jonge sporters leidt tot aanzienlijk meer spierkracht. Kinderen die groeien worden automatisch sterker, maar krachttraining kan de spierkracht nog verder vergroten. Daarnaast hebben meerdere krachttrainingsessies per week geen negatieve invloed op de botten. In tegendeel, het zorgt ervoor dat botten sterker worden.

Verder leidt krachttraining tot minder blessures bij jonge sporters door de preventieve werking die hiervan uitgaat. Er schuilt echter wel een blessuregevaar in de training zelf als het om complexe oefenvormen gaat, bijvoorbeeld in de vorm van plyometrische krachttraining die vaak uit lastige oefenvormen bestaat. Het is daarom extra belangrijk dat de oefeningen onder begeleiding staan van een krachttrainer die uitleg en direct feedback kan geven. Het is verstandig eerst simpele oefeningen uit te voeren en de oefeningen pas complexer te maken als de techniek goed onder de knie is.

Tot slot

Deze bevindingen liggen in lijn met een eerder verschenen samenvatting van een literatuurstudie over dit onderwerp. Twijfel over het nut van krachttraining bij kinderen is niet meer nodig.

Bron

  1. Myers AM, Beam NW, Fakhoury JD (2017) Resistance training for children and adolescents. Transl. Pediatr., 6: 137-143