Spring naar content

Krachttraining verbetert efficiëntie getrainde wielrenner

Getrainde wielrenners kunnen hun efficiëntie verbeteren door kracht- en duurtraining te combineren. Alleen duurtraining uitvoeren leidt niet tot een betere efficiëntie. Dat blijkt uit een literatuurstudie waarin de gegevens van 51 afzonderlijke studies gezamenlijk zijn geanalyseerd.

Voor wielrenners is het van belang om met een zo hoog mogelijke efficiëntie te fietsen. De meeste wielrenners hebben een efficiëntie van ongeveer 20%. Dat wil zeggen dat ongeveer 20% van hun energieverbruik ten goede komt aan het leveren van het vermogen. Het verbeteren van deze efficiëntie zal er toe leiden dat de wielrenner minder zuurstof nodig heeft om een bepaald vermogen te leveren. Het is echter de vraag welke vorm van training het meest geschikt is om de efficiëntie te verbeteren. Vandaar dat Montero en Lundby hier een literatuurstudie over hebben uitgevoerd door de gegevens van meerdere afzonderlijke studies gezamenlijk te analyseren.

Getraind vs. ongetraind

De onderzoekers hebben er voor gekozen alleen alleen studies te selecteren waarin de efficiëntie meerdere keren is gemeten bij een submaximale intensiteit. Uiteindelijk zijn de gegevens van 51 studies geanalyseerd. Hiervan zijn 26 studies uitgevoerd bij ongetrainde wielrenners, 17 bij getrainde wielrenners en in 8 studies was de getraindheid van de deelnemers onduidelijk. In totaal zijn in deze studies 531 proefpersonen onderzocht die tijdens de duur van de studie (variërend van 4 – 34 weken) 0,7 – 17 uur per week trainden.

Uit de analyse blijkt dat alleen het uitvoeren van duurtraining bij getrainde wielrenners niet tot een verbetering van de efficiëntie leidt terwijl de combinatie van duur- en krachttraining wel een verbetering tot gevolg heeft. Bij ongetrainde wielrenners leidde zowel het uitvoeren van alleen duurtraining als de combinatie van duur- en krachttraining tot een betere efficiëntie.

Tot slot

De resultaten van deze studie laten zien dat getrainde wielrenners naast duurtraining ook krachttraining moeten uitvoeren als zij hun efficiëntie willen verbeteren. Deze bevindingen liggen in lijn met eerder door Topsport Topics samengevat onderzoek (zie hier). Hoewel deze studie vooral een analyse van de data van eerder uitgevoerd onderzoek betreft, speculeren de auteurs ook over de fysiologische verklaring voor de verbetering van de efficiëntie. Zo zou de krachttraining onder andere leiden tot een betere aansturing van de spieren waardoor de motorische eenheden in de spier meer kracht kunnen leveren. Hierdoor zou minder spieractiviteit nodig zijn voor het leveren van een bepaald vermogen. Wat de precieze fysiologische verklaring ook mag zijn, de resultaten van deze studie bevestigen in ieder geval de toegevoegde waarde van krachttraining voor duursporters, in dit geval wielrenners.

Bron

  1. Montero D, Lundby C (2015) The effect of exercise training on the energetic cost of cycling. Sports Med., doi: 10.1007/s40279-015-0380-1