Spring naar content

Kreunende tennissers serveren en slaan harder

Tennissers serveren en slaan harder als zij kreunen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat amateurtennissers die kreunen meer kracht leveren en de bal met een hogere snelheid kunnen slaan tijdens de service en forehand.

Het is een veelvoorkomend verschijnsel op de tennisbanen: spelers die luid kreunend de ballen over het net slaan. Wellicht is Maria Sharapova wel het bekendste voorbeeld. Sommige toeschouwers reageren lacherig op het gekreun en vinden de spelers aanstellers. De vraag is of dit wel terecht is. Er is al eerder aangetoond dat sporters die een korte schreeuw geven tijdens een krachtsinspanning meer kracht kunnen leveren. O’Connell en collega’s hebben nu onderzocht of kreunen tijdens tennissen voordeel oplevert.

Kracht en balsnelheid

In totaal namen 32 goed getrainde amateurtennissers (16 vrouwen, 16 mannen) van gemiddeld 20 jaar deel aan het onderzoek. Zij moesten meerdere malen serveren en een forehands slaan al dan niet ondersteund met een zo hard mogelijke kreun. De snelheid van de bal is steeds gemeten en alleen ballen die on het juiste vak waren geslagen telden mee in de analyse. In totaal moesten de tennissers 3 maal met en 3 maal zonder kreunen serveren. Hetzelfde gold voor het slaan van een forehand. Daarnaast is met een krachtmeter bepaald hoeveel kracht de tennissers konden leveren tijdens een simulatie van een service en forehand met en zonder kreunen.

Als de tennissers kreunden, sloegen ze de ballen met meer kracht waardoor de ballen hogere snelheden bereikten. De snelheid van de service en forehand waren ongeveer 5% hoger als een speler kreunde (respectievelijk 161 km/u vs. 153 km/u en 137 km/u vs. 130 km/u). De geleverde kracht nam door het kreunen tijdens het serveren en de forehand aanzienlijk toe met respectievelijk 26 en 19% (176 N vs. 140 N en 194 N vs. 163 N). Of een speler gewend was om te kreunen was niet van invloed op de resultaten. Hetzelfde gold voor het geslacht van de spelers, zowel mannen als vrouwen presteerden beter als zij kreunden.

Conclusie

De resultaten van dit onderzoek zijn slecht nieuws voor de mensen die zich ergeren aan het gekreun op de tennisbaan. Hoewel het werkingsmechanisme niet duidelijk is lijkt kreunen wel degelijk positief te zijn voor de snelheid waarmee een tennisser de bal kan slaan. Of de toegenomen snelheid en de kracht waarmee tennissers slaan ten koste gaan van de precisie is niet bekend. Spelers die nog niet kreunen en er voor willen kiezen op een vrij eenvoudige manier hun service en slagkracht te vergroten door wel te gaan kreunen doen er goed aan dit eerst te trainen. Door dit te trainen is uit te vinden wat de invloed van het kreunen is op het spel en de precisie waarmee een tennisser kan slaan.

Bron

  1. O’Connell DG, Hinman M, Hearne KF, Michael ZS, Nixon SL (2014) The effects of “grunting” on serve and forehand velocity in collegiate tennis players. J. Strength Cond. Res., In Press DOI: 10.1519/JSC.0000000000000604