Spring naar content

Lage belasting bij jeugdige toptafeltennissers

Tafeltennis is een sport waar weinig veldonderzoek naar is gedaan. Er is niet veel bekend over de mate waarin de stofwisseling en bloedsomloop bij een speler belast worden tijdens een training of wedstrijd.

Het meten van de hartslag is een eenvoudige methode om de belasting te bepalen tijdens een speelsituatie. Maar alleen naar de hartslag kijken is wat te beperkt, aangezien de hartslag van vele zaken afhankelijk is. Zo kan het zijn dat door de spanning van de wedstrijd de hartslag stijgt zonder dat dit iets zegt over de stofwisseling. Met behulp van mobiele apparatuur, waarmee ademgas geanalyseerd wordt, is het tegenwoordig eenvoudiger om in een trainings- of wedstrijdsituatie te meten. Sperlich et al. hebben de stofwisseling en de bloedsomloop bij tafeltennissers door middel van mobiele ademgasanalyse vastgesteld.

Er namen 7 tafeltennissers deel aan de studie (gemiddeld 14 jaar). Alle 7 maakten deel uit van de nationale Duitse selectie binnen hun leeftijdscategorie. Bloedlactaat werd tijdens een wedstrijd en trainingen meermalen gemeten. De ademhaling werd continu gemeten met een mobiel apparaat. Er werden 6 trainingssessies geanalyseerd die hetzelfde waren opgebouwd. De spelers begonnen met 15 min. warming-up, waarna er 35 min. laag intensieve techniektraining werd uitgevoerd. Hierna volgde gedurende 20 minuten hoger intensieve oefeningen met korte pauzes, bijvoorbeeld: speel 200 ballen. Er werd afgesloten met een cooling-down. De wedstrijd werd gespeeld tussen een speler van het Duitse team en een speler uit een ander land. Er werden drie sets gespeeld en de speler die won plaatste zich voor een internationaal toernooi. Beide spelers droegen het mobiele apparaat, om een gelijke situatie te creƫren.

De hoofdbevindingen van de studie van Sperlich et al. zijn dat de trainingen gemiddeld genomen niet belastend waren voor de stofwisseling en bloedsomloop. Het gemiddelde bloedlactaat was 1,2 mmol/l tijdens de training met een piek van 4,5 mmol/l. In de wedstrijd was dit respectievelijk 1,1 en 1,6 mmol/l. De zuurstofopname was tijdens de training gemiddeld 23,5 ml/kg.min met een piek van 43 ml/kg.min. In de wedstrijd was dit respectievelijk 25,6 en 45,9 ml/kg.min.

De resultaten van Sperlich et al. geven aan dat de gemiddelde stofwisseling en bloedsomloop slechts gering belast worden bij jeugdige toptafeltennissers. De aerobe en anaerobe belasting lijkt niet de beperkende factor tijdens wedstrijden. Er kan in wedstrijden uiteraard sprake zijn van korte piekbelasting, waardoor het wel belangrijk is aandacht te besteden aan intervaloefeningen tijdens trainingen.

In deze studie van Sperlich et al. zijn maar 7 jonge tafeltennissers onderzocht. Het was uiteraard beter geweest als er een grotere groep en ook nog een groep senioren was onderzocht. Toch is het niveau van de spelers aanzienlijk en is het de vraag of er substantieel andere resultaten gevonden zouden worden bij senioren.

Bron

  1. Sperlich B, Koehler K, Holmberg HC, Zinner C, Mester J (2011) Table tennis: cardiorespiratory and metabolic analysis of match and exercise in elite junior national players. Int. J. Sports Phys. Perf., 6: 234-242.