Spring naar content

Looptechniek voor minder energieverspilling tijdens duurloop

Duurlopers doen er goed aan om met constante snelheid te lopen en zo min mogelijk omhoog en omlaag te bewegen met hun romp. Hierdoor verspillen zij minder energie tijdens een duurprestatie.

Vooral bij relatief lange afstanden hebben hardlopers baat bij een looptechniek die zo min mogelijk energie kost. Dan is de zogenaamde loopeconomie het grootst. Een groep Engelse bewegingswetenschappers heeft met behulp van een groot aantal metingen onderzocht welke beweegpatronen samenhangen met het energieverbruik tijdens het lange afstandslopen. Met deze gegevens hopen ze duurlopers van advies te kunnen voorzien.

Advies aan duurlopers

Duurlopers moeten zo min mogelijk op-en-neer bewegen. Het lichaam steeds omhoog bewegen kost energie, die de loper niet meer kan gebruiken om sneller naar voren te bewegen. Ook is het raadzaam om het bovenlichaam zo stabiel mogelijk te houden. Het is goed als de romp zo min mogelijk fluctuaties in de horizontale verplaatsing vertoont, want door wisselingen in voorwaartse snelheid verliezen hardlopers ook onnodig energie. Tot slot lijkt het nuttig om korte stappen te maken waarbij de benen recht onder het lichaam neergezet worden. Ver met het been voor het lichaam landen zorgt namelijk ook voor energieverlies.

Economisch lopen

De onderzoekers testten voor hun studie 97 getrainde hardlopers van verschillende niveaus. De sporters kwamen allemaal drie keer lopen op een loopband. Hierbij registreerden de onderzoekers hun beweging bij verschillende snelheden en de hoeveelheid energie die zij in rust en bij elke loopsnelheid verbruikten. Vervolgens konden de bewegingswetenschappers nagaan welke techniek samenhing met een goede loopeconomie. Dit levert geen onomstotelijk bewijs dat een bepaalde houding of beweging werkelijk de oorzaak is van een betere loopprestatie. Toch is het aannemelijk dat lopers die weinig energie verspillen ook een betere duurprestatie kunnen leveren.

De snelste lopers

De 30 snelste lopers uit de onderzochte groep hadden een persoonlijk record op de tien kilometer van minder dan 31 minuten voor de mannen en maximaal 35 minuten voor de vrouwen. Zij hadden zoals verwacht een relatief kort contact van de voet met de grond bij het neerzetten en ze maakten korte, snelle stappen.
Tijdens het lopen helden deze getrainde hardlopers allemaal een beetje voorover met hun bovenlichaam, maar dit bleef wel relatief stabiel. Of minder goede lopers er goed aan doen om te proberen de looptechniek van deze toplopers te kopiƫren, weten de onderzoekers niet zeker. Hoewel andere eigenschappen zoals het lichaamsgewicht en de maximale zuurstofopnamecapaciteit ook belangrijk zijn voor een duurprestatie, is het zeker aannemelijk dat duurlopers baat kunnen hebben bij het aanleren van een looptechniek waarbij ze zo min mogelijk energie verspillen.

Bron

  1. Folland JP, Allen SJ, Black MI, Handsaker JC, Forrester SE (2017). Running technique is an important component of running economy and performance. Med. Sci. Sports Exerc.,49: 1412-1423