Spring naar content

Lopen op de atletiekbaan kost minder energie dan op de loopband

Goedgetrainde hardlopers verbruiken tijdens het lopen op de baan bijna 9% minder zuurstof dan wanneer zij met dezelfde snelheid op een lopende band lopen die onder een helling staat van 1%. Dat blijkt uit een studie onder goedgetrainde hardlopers, uitgevoerd aan de universiteit van Tartu, Estland.

Voor duurlopers is de loopeconomie, meestal uitgedrukt in zuurstofverbruik per kilometer, van belang voor de uiteindelijke prestatie. Bij een betere loopeconomie verbruikt een loper bij dezelfde snelheid immers minder energie, en kan hij de inspanning langer volhouden. Het bepalen van de loopeconomie gebeurt meestal in een laboratoriumsituatie waarbij de loper op een lopende band moet hardlopen en het zuurstofverbruik gemeten wordt met de klassieke Douglas-bag-methode of met een computergestuurd systeem zoals de Oxycon ProTM.

Het is bekend dat het energieverbruik tijdens het lopen op een lopende band niet vergelijkbaar is met dat tijdens het lopen op bijvoorbeeld een atletiekbaan. Het verschil komt voornamelijk door het ontbreken van de luchtweerstand op de lopende band. Om dit te compenseren zet men de loopband vaak onder een helling van 1%. Mooses en collega’s hebben nu onderzocht of de loopeconomie vergelijkbaar is tussen lopen op een loopband en lopen op een atletiekbaan.

Loopband vs. atletiekbaan

Aan deze studie namen 13 goedgetrainde mannelijke hardlopers deel die zowel op een lopende band als op een atletiekbaan een test met een opklimmend protocol moesten uitvoeren. Hierbij is de zuurstofopname gemeten met een mobiel systeem dat de hardloper tijdens het lopen op de borst met zich meedroeg. De loopeconomie is bepaald aan de hand van het zuurstofverbruik dat gemeten is bij een snelheid van 16 km/u.

Uit de resultaten blijkt dat de VO2max tijdens het lopen op de atletiekbaan en de lopende band vergelijkbaar was met ongeveer 70 ml/kg.min. De loopeconomie op de atletiekbaan was echter bijna 9% beter dan die op de lopende band (215 vs. 237 ml/kg/km). De hartfrequentie tijdens het lopen met de snelheid waarbij de loopeconomie is bepaald, was niet verschillend. Het ademminuutvolume, de hoeveelheid in- en uitgeademde lucht per minuut, bij deze snelheid was op de loopband ruim 11% groter (102 vs. 116 L/min).

Conclusie

De resultaten van deze studie laten zien dat de loopeconomie tijdens het lopen op een loopband die onder een helling staat van 1%, aanzienlijk slechter is dan die tijdens het lopen op een atletiekbaan. Hierdoor leidt het bepalen van de loopeconomie op de lopende band tot een onderschatting van het zuurstof- en energieverbruik tijdens het lopen op de atletiekbaan en waarschijnlijk ook tijdens het lopen op de weg. Dit kan van belang zijn bij het voorspellen van de energiebehoefte voor bijvoorbeeld een 10 km, een halve of een hele marathon. Net als voor andere metingen van de sportprestatie geldt dus ook voor het bepalen van de loopeconomie dat het aan te bevelen is dit in een zo sportspecifiek mogelijke situatie te doen.

Bron

  1. Mooses M, Tippe B, Mooses K, Durussel J, Mäestu J (2015) Better economy in field running than on the treadmill: evidence from high-level distance runners. Biol. Sport, 32: 155-159