Spring naar content

Magnesiumsupplementen verbeteren de sprongprestatie bij volleyballers

De sprongprestatie van volleyballers verbetert na het innemen gedurende 4 weken van 350 mg magnesium per dag. Dit ontdekten Braziliaanse onderzoekers in een studie bij 25 jonge volleyballers.

Het mineraal magnesium (Mg) speelt in het lichaam onder andere een belangrijke rol in de werking van de spieren, de botopbouw en de overdracht van prikkels in spieren en in zenuwbanen. Een tekort aan Mg komt bijna nooit voor, omdat het in veel voedingsmiddelen zit, zoals brood, groente en vlees. Het is echter niet duidelijk of het innemen van extra Mg de sportprestatie van gezonde atleten kan verbeteren. Setaro en collega’s hebben de invloed van Mg-supplementen op de spierkracht en het vermogen van volleyballers bestudeerd.

Magnesium en spronghoogte

In deze studie zijn 25 getrainde volleyballers (allen mannen) uit een jeugdteam (leeftijd van 15 tot 20 jaar) getest. Een groep kreeg 4 weken lang 350 milligram Mg per dag en de andere groep een placebo. Beide groepen bleven 6 uur per week trainen. De concentratie Mg in het bloedplasma en binnen de rode bloedlichaampjes en de productie van melkzuur van de atleten zijn voor en na de 4 weken bepaald. Ook is de concentratie Mg in de urine gemeten. Om de spierkracht te bepalen deden de volleyballers een aantal plyometrische sprongen en een krachttest op een dynamometer. Voorafgaand aan de studie waren er geen verschillen tussen de Mg- en de placebogroep. Na de 4 weken verbeterde de Mg-groep hun prestatie op een sprongtest met en zonder armzwaai (respectievelijk met 2,5 en 3 cm) terwijl de controlegroep niet hoger sprong. Geen van beide groepen verbeterde de prestatie op de krachttest.

De atleten in dit onderzoek hadden allen voldoende Mg in de rode bloedlichaampjes. De volleyballers in de Mg-groep hadden echter na 4 weken niet meer Mg in de urine dan de controlegroep. Dit zou kunnen betekenen dat het lichaam de extra Mg gebruikt of opgeslagen heeft. De auteurs van dit artikel menen daarom dat het innemen van extra Mg de prestatie kan verbeteren. Zij denken dat dit komt doordat Mg een cofactor is van creatinekinase, een enzym dat belangrijk is voor de aanmaak van ATP (de energiebron bij explosieve inspanning). Meer Mg in de spier zou dan kunnen leiden tot meer energie voor het maken van onder andere explosieve sprongen.

Conclusie

Volgens de resultaten van deze studie zouden magnesiumsupplementen dus de prestatie kunnen bevorderen bij korte en intensieve inspanning, bij atleten die geen tekort aan Mg hebben. Het is waarschijnlijk de moeite waard om te proberen of Mg-supplementen bij individuele atleten de prestatie kunnen bevorderen. Een teveel aan Mg kan echter negatieve bijeffecten zoals diarree veroorzaken. Het voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl) raadt daarom af om meer dan 250 mg Mg per dag in te nemen als supplement. Het gebruik van Mg zou daarom tijdens een rustige periode eerst uitgeprobeerd moeten worden.

Bron

  1. Setaro L, Santos-Silva PR, Nakano EY, Sales CH, Nunes N, Greve JM, Colli C (2014) Magnesium status and the physical performance of volleyball players: effects of magnesium supplementation. J. Sports Sci., 32: 438-445