Spring naar content

Massage na zware inspanning bevordert zelden herstel van prestaties

Een massage na zware inspanning heeft geen positieve invloed op het herstel van de prestatie van sporters. Alleen in zeer specifieke situaties, die zelden voorkomen in de sportpraktijk, blijken massages nuttig te kunnen zijn. Het is dus waarschijnlijk niet de moeite waard om een massage te nemen om herstel van prestaties te verbeteren na zware inspanning.

Sporters krijgen na zware inspanning regelmatig een massage. Het idee heerst dat dit helpt om sneller te herstellen en daarnaast vinden sporters een massage vaak prettig. In een samenvatting van Topsport Topics staat dat een massage na zware inspanning het herstel van de spier op fysiologisch niveau bevordert (zie hier). In dit onderzoek is echter niet uitgezocht wat het effect is op de daaropvolgende prestatie. Onderzoekers uit Duitsland en Australiƫ hebben door middel van een literatuurstudie uitgezocht wat de invloed is van massage na intensieve inspanning op het herstel van prestaties.

Massage

In deze literatuurstudie zijn 22 artikelen bestudeerd met in totaal 270 proefpersonen. De proefpersonen in de studies hadden eerst een zware inspanning geleverd waarna ze minimaal 2 prestatietesten hebben uitgevoerd, namelijk voor en na de massage. De prestatietesten bestonden uit zowel testen voor uithoudingsvermogen, maximale kracht, sprintsnelheid en/of sprongkracht. In 5 van deze studies ondergingen de deelnemers een geautomatiseerde massage, zoals met vibraties. In de andere 17 studies zijn de sporters gemasseerd door een gecertificeerde masseur of een fysiotherapeut.

Uit de resultaten blijkt dat over het geheel genomen een verwaarloosbaar effect is van massage op het herstel van verschillende prestatiematen. De auteurs hebben ook gekeken of er verschillen zijn in de invloed van massage op het herstel van prestaties bij korte en lange duur van de massage en een korte of lange hersteltijd tussen de zware inspanning en de prestatie. Ook is er onderscheid gemaakt tussen het type zware inspanning voorafgaand aan de massage (duur, kracht of een combinatie) en de getraindheid van de proefpersonen (ongetraind, recreatieve sporters of wedstrijd sporters). Uit deze analyses blijkt dat in bijna alle bovenstaande condities geen effect of een zwak effect was van massage op het herstel van de prestatiematen. Alleen wanneer de massage was uitgevoerd in een korte hersteltijd (<10 min) of na een zeer zware inspanning die niet specifiek is voor de sportpraktijk (en al helemaal niet voorafgaand aan een wedstrijd) zijn matig positieve effecten gevonden. Dus bij een hersteltijd van langer dan 10 minuten en na alleen een duurinspanning of alleen een krachtinspanning zijn de effecten van massage verwaarloosbaar.

Conclusies

Uit deze literatuurstudie blijkt dat een massage na zware inspanning niet of nauwelijks bijdraagt aan het herstel van de prestatie van sporters. Wanneer de hersteltijd korter is dan 10 minuten of wanneer een sporter gemaseerd wordt na een niet sportspecifieke combinatie van kracht en duurinspanning zijn er positieve effecten gevonden. Deze omstandigheden doen zich in de sportpraktijk echter nauwelijks voor, dus is het hoogstwaarschijnlijk niet de moeite waard om een massage te nemen als het doel is om prestaties te herstellen. Mocht een sporter het als prettig ervaren om toch een massage te ondergaan, dan is er niets op tegen aangezien er ook geen negatieve effecten bekend zijn.

Bron

  1. Poppendieck W, Wegmann M, Ferrauti A, Kellmann M, Pfeiffer M, Meyer T (2016) Massage and Performance Recovery: A Meta-Analytical Review. Sports Med. Epub ahead of print, DOI 10.1007/s40279-015-0420-x