Spring naar content

Mentale technieken kunnen de krachtprestatie verbeteren

Het zich inbeelden van een goed bewegingsverloop en het stellen van doelen zijn mentale technieken die de krachtprestatie kunnen verbeteren. Dit blijkt uit een uitgebreide overzichtsstudie, waarbij in ongeveer 65% van de gevallen de krachtprestatie verbeterde na het toepassen van één van de mentale technieken.

Er zijn verschillende mentale technieken die sporters kunnen gebruiken om zo goed mogelijk te presteren. Voorbeelden daarvan zijn: doelen stellen, waarbij een sporter een specifiek doel heeft in plaats van alleen zijn best doet; “imagery”, waarbij een sporter zich een goed bewegingsverloop van tevoren inbeeldt; “self talk”, waarbij de sporter bijvoorbeeld “kom op, je kunt het” tegen zichzelf zegt en het verhogen van “arousal”, waarbij een sporter zichzelf oppept om het gevoel van alertheid te vergroten. Tod en collega’s hebben aan de hand van een literatuurstudie onderzocht wat de invloed is van deze mentale technieken op de krachtprestatie.

Kracht

In deze literatuurstudie is specifiek gekeken naar de invloed van de hierboven beschreven mentale technieken op de maximale kracht, het krachtuithoudingsvermogen en het maximale vermogen dat de proefpersonen konden leveren. De auteurs hebben 53 studies geanalyseerd met in totaal 3762 proefpersonen (waarvan 1334 vrouwen) tussen de 17 en 39 jaar oud.

Mentale technieken

In 65% van alle observaties is een positieve invloed van het gebruik van mentale technieken op de krachtprestatie gevonden. De auteurs geven overigens geen informatie over de mate van verbetering in kracht. In 34% van de gevallen is er geen relatie gevonden en in 1% van de gevallen was er een negatieve invloed. Hierbij was er nauwelijks verschil in resultaten tussen de verschillende mentale technieken. Ook zijn er praktisch geen verschillen gevonden in de effecten van mentale technieken op de krachtprestaties van ongetrainde mensen in vergelijking met getrainde sporters.

Conclusie

Uit deze uitgebreide literatuurstudie blijkt dat het uitvoeren van de verschillende mentale technieken doorgaans een positief effect heeft op de krachtprestatie. Hoe groot dit positieve effect kan zijn is niet beschreven in dit artikel. De auteurs geven ook geen verklaring voor de 34% procent van de gevallen waarin er geen verbetering is gevonden. Op basis van dit artikel is het dus niet te zeggen voor wie het wel kan helpen, voor wie niet en waarom. Het is echter wel de moeite waard om tijdens krachttrainingen uit te zoeken of één van de mentale technieken een positieve bijdrage kan leveren aan de krachtprestatie van een sporter. Het aanleren van de mentale technieken kan bijvoorbeeld met hulp van een sportpsycholoog.

Bron

  1. Tod D, Edwards C, McGuigan M, Lovell G (2015) A systematic review of the effect of cognitive strategies on strength performance. Sports Med., 45:1589–1602