Spring naar content

Mentale vermoeidheid niet van invloed op explosieve prestatie

Het uitvoeren van een mentaal vermoeiende computertaak van 90 minuten heeft geen effect op een 3 minuten durende maximale inspanning. Uit dit Australische onderzoek blijkt verder dat de intrinsieke motivatie en de ervaren vermoeidheid niet beïnvloed zijn door de mentale vermoeid van de sporters.

Mentale vermoeidheid (ook wel cognitieve vermoeidheid) treedt op als iemand voor langere tijd intensieve cognitieve belasting ondergaat waardoor cognitieve prestaties verslechteren. Dit gaat vaak gepaard met bijvoorbeeld een toegenomen gevoel van slaperigheid en een slechter humeur. In het dagelijks leven kan een sporter mentaal vermoeid raken door bijvoorbeeld een combinatie van een intensieve werk- of studiedag en een training. Uit een eerder samengevatte studie blijkt dat mentale vermoeidheid kan leiden tot een slechtere duurprestatie. Martin en collega’s hebben nu onderzocht of mentale vermoeidheid ook een negatieve invloed heeft op de prestatie tijdens een kortdurende maximale inspanning.

Beter presteren

In totaal hebben 12 recreatieve sporters van gemiddeld 23 jaar met een VO2max van 53 ml/kg.min deelgenomen aan het onderzoek. De deelnemers hebben eenmaal 90 minuten lang een mentale vermoeidheidstaak uitgevoerd op de computer en eenmaal hebben zij 90 minuten documentaires gekeken (controlesituatie). Hierna moesten de deelnemers onder andere een 3 minuten durende maximale test uitvoeren op een ergometerfiets en is de spierkracht van de kniestrekkers gemeten. Verder zijn de mentale vermoeidheid na de mentale taak of de controlesituatie, de intrinsieke motivatie voor de fietstest en de ervaren vermoeidheid na inspanning bepaald aan de hand van vragenlijsten.

Uit de resultaten van vragenlijsten bleek dat de deelnemers na de mentale taak ook werkelijk mentaal vermoeider waren dan na het kijken van documentaires. Het blijkt dat mentale vermoeidheid geen effect heeft op de explosieve prestatie. Zowel de maximale spierkracht als het piek- en gemiddelde vermogen (gemiddeld respectievelijk 700 en 300 W) verschilden niet tussen de mentaal vermoeiende en controleconditie. Ook de ervaren vermoeidheid na de fietstest en de intrinsieke motivatie verschilden niet tussen beide condities.

Conclusie

Uit dit onderzoek blijkt dat mentale vermoeidheid niet meteen zijn weerslag heeft op de explosieve prestatie. Het lijkt erop dat een sporter niet bang hoeft te zijn dat zijn prestatie tijdens een explosieve inspanning zal verslechteren als hij mentaal vermoeiende taken uit moet voeren. Waarom mentale vermoeidheid wel een negatieve invloed kan hebben op de duurprestatie en niet op een explosieve prestatie is niet duidelijk.

Bron

  1. Martin K, Thompson KG, Keegan R, Ball N, Rattray B (2015) Mental fatigue does not affect maximal anaerobic exercise performance. Eur. J. Appl. Physiol., 115: 715-725