Spring naar content

Minder overbelasting bij tennissters die hun eigen acties goed in de gaten houden

Meisjes op topniveau hebben minder vaak overbelastingblessures wanneer ze zichzelf goed kunnen monitoren. Doordat ze zich bewust zijn van hun acties terwijl ze een taak uitvoeren, lijken ze beter in staat hun trainingsbelasting te bewaken.

Dit ontdekte een groep Nederlandse sportwetenschappers in een studie naar de relatie tussen zelfregulerende vaardigheden en overbelastingblessures bij jonge tennissers. Dat zelfregulerende vaardigheden, zoals reflectie, planning, zelf-monitoring en evaluatie, belangrijk zijn voor de ontwikkeling tot topsporter was al langer bekend. Dat sportsters die zichzelf goed kunnen monitoren minder vaak overbelastingblessures oplopen, werd in deze studie voor het eerst onderzocht en aangetoond. Een belangrijke bevinding, omdat overbelastingblessures de ontwikkeling van jeugdtalent tot topsporter uiteraard flink in de weg kunnen zitten.

Wat is er al bekend?

  • Overbelastingblessures kunnen de ontwikkeling tot topsporter in de weg zitten.

Wat is nieuw?

  • Sportsters die zichzelf goed kunnen monitoren, hebben minder vaak overbelastingblessures.

Minder tennissen door blessure

In dit onderzoek werden 73 veelbelovende tennissers tussen de 11 en 14 jaar onderzocht. Zij behoorden allen tot de beste dertig spelers van Nederland in hun leeftijdscategorie. Om in kaart te brengen hoe goed de tennissers waren in zelf-monitoring vulden ze een vragenlijst in. Hierbij gaven ze aan in hoeverre stellingen als ‘Ik houd mijn voortgang in de gaten’ en ‘Tijdens de uitvoering van een taak, vraag ik mezelf af hoe goed ik het doe’ op hen van toepassing waren. De overbelastingblessures werden geregistreerd wanneer deze er ook daadwerkelijk voor zorgden dat spelers minder konden tennissen.

Alleen voor de 28 meisjes die deelnamen aan dit onderzoek bleek de relatie tussen zelf-monitoring en overbelastingblessures te bestaan. Onder de jongens bestond deze relatie niet. Een verklaring hiervoor geven de onderzoekers niet. Wellicht gaan jongens en meisjes die zich even bewust zijn van hun acties anders met de verkregen informatie om. Mogelijk nemen meisjes bijvoorbeeld eerder wat gas terug dan jongens, wanneer ze merken ergens last van te hebben.

Educatie in zelf-monitoring

De onderzoekers benadrukken dat coaches en trainers zich er bewust van zouden moeten zijn dat sporters verschillen in hoe goed ze zichzelf kunnen monitoren, en dat dit een rol kan spelen in de mate waarin ze zichzelf kunnen beschermen tegen overbelastingblessures. Hoewel het aan de hand van het huidige onderzoek niet te zeggen is, denken de onderzoekers dat sportsters gebaat zijn bij educatie in deze vaardigheid. Hierdoor zouden ze wel eens minder blessures op kunnen lopen.

Bron

  1. Van der Sluis A, Brink MS, Pluim BM, Verhagen EALM, Elferink-Gemser MT, Visscher C (2019). Self-regulatory skills: Are they helpful in the prevention of overuse injuries in talented tennis players? Scand. J. Med. Sci. Sports. 29:1050-1058.