Spring naar content

Natriumbicarbonaat en nitraat verbeteren de prestatie van goed getrainde sporter niet

Goed getrainde duursporters fietsen een korte tijdrit niet sneller als zij volgens de geldende adviezen natriumbicarbonaat of nitraat uit rode bietenextract innemen. Ook een combinatie van beide supplementen leidt niet tot een prestatieverbetering.

Menig sporter slikt supplementen om beter te gaan presteren. Voorbeelden van supplementen waarvan het idee bestaat dat ze de prestatie ten goede komen en die veel sporters gebruiken zijn natriumbicarbonaat en nitraat (vaak in de vorm van rode bietensap). Hoewel het veelvuldig gebruikte supplementen zijn, is het geen vaststaand gegeven dat ze ook daadwerkelijk leiden tot een betere prestatie. Zo is het onduidelijk of de inname van natriumbicarbonaat leidt tot een betere prestatie, aangezien er soms wel en soms geen positief effect wordt gevonden, zoals te lezen is in dit factsheet. Daarnaast lijkt bietensap vooral voordelig voor de duurprestatie van niet goed getrainde sporters en hebben goed getrainde sporters geen baat bij de inname van deze rode drank. Meer informatie is te lezen in het factsheet bietensap-nitraat.

Callahan en collega’s hebben onderzocht of natriumbicarbonaat, nitraat of een combinatie van beide een positief effect hebben op een kortdurende intensieve inspanning. Het onderzoek is uitgevoerd bij goed getrainde wielrenners.

Natriumbicarbonaat en nitraat geen effect

Natriumbicarbonaat, nitraat uit bietensapextract, of een combinatie van beide supplementen hebben geen effect op de prestatie op een vier kilometer wielrentijdrit. Acht goed getrainde wielrenners (gemiddelde VO2max 65 ml/kg.min) legden de tijdrit in ongeveer vijfeneenhalve minuut af met een gemiddeld geleverd vermogen van ongeveer 390 Watt. De wielrenners fietsten viermaal de tijdrit met elke keer tien dagen er tussen. Eenmaal kregen zij drie dagen lang 0,3 gram nitraat (in 15 gram rode bietenextract) en baarbij deze dosis net voor de tijdrit. Eenmaal kregen zij in de vijf kwartier voor de tijdrit in totaal 0,3 gram natriumbicarbonaat per kilogram lichaamsgewicht. Eenmaal kregen zij een combinatie van beide supplementen volgens het hierboven beschreven protocol. In een ander geval kregen de wielrenners een placebo. De gehanteerde doseringen zijn in overeenstemming met de geldende adviezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat de inname van natriumbicarbonaat direct na de tijdrit leidt tot een iets hogere pH van het bloed (0,05) en een iets verhoogde concentratie bloedlactaat (ongeveer 1 mmol per liter). Deze verschillen leiden dus echter niet tot prestatieverschillen.

Conclusie

Uit deze zeer goed uitgevoerde studie blijkt dat goed getrainde duursporters die natriumbicarbonaat of nitraat of een combinatie van beide innemen niet beter gaan presteren tijdens een korte intensieve inspanning. Dit bevestigt nog maar eens dat goed getrainde duuratleten geen baat lijken te hebben bij de inname van nitraat (rode bietensap). Daarnaast blijkt het inderdaad geen vaststaand gegeven dat de inname van natriumbicarbonaat leidt tot prestatieverbetering.

Bron

  1. Callahan MJ, Parr EB, Hawley JA, Burke LM (2016) Single and combined effects of beetroot crystals and sodium bicarbonate on 4-km cycling time trial performance. Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab., In Press DOI: 10.1123/ijsnem.2016-0228