Spring naar content

Niet meer blessures bij voetballen op kunstgras

Voetballen op kunstgras leidt niet tot meer of ernstigere blessures dan op gewoon gras. Ook leidt het wisselen van ondergrond niet tot een verhoogde kans op blessures. Dit blijkt uit een studie waarin meer dan 1900 wedstrijden van 32 Scandinavische professionele clubs geanalyseerd zijn.

Kunstgras versus gewoon gras

De meeste voetballers spelen liever op natuurlijk gras dan op kunstgras. Zo wilden topvoetbalsters de FIFA en de Canadese voetbalbond aanklagen omdat het WK damesvoetbal in Canada in 2015 op kunstgras gespeeld werd. Een van de argumenten die spelers hebben is dat het risico op blessures bij spelen op kunstgras groter zou zijn. Het is in theorie mogelijk dat er verschillen bestaan tussen kunst- of gewoon gras in de wrijving tussen de voetbalschoen en de ondergrond. Wetenschappers uit Zweden en Noorwegen onderzochten de effecten van het spelen op kunstgras en het afwisselend spelen op verschillende soorten ondergrond op de kans op blessures bij spelers van Scandinavische clubs.

Topvoetballers uit Zweden en Noorwegen

De wedstrijden van de spelers van 32 professionele clubs uit Zweden en Noorwegen zijn voor deze studie geanalyseerd. Per club was 1 lid van het medische team verantwoordelijk voor het maandelijks doorgeven van alle blessure-gerelateerde gegevens zoals de ernst, de duur en de plaats van de blessure. Hierbij zijn alleen de blessures meegeteld die leidden tot het missen van trainings- of wedstrijduren. De onderzoekers hielden voor iedere speler bij of deze normaalgesproken op kunst- of gewoon gras trainde, op welke ondergrond de spelers wedstrijden speelden en hoeveel tijd de spelers daadwerkelijk op het veld stonden. Vervolgens voerden zij een groot aantal berekeningen uit waarbij zij onder andere het aantal opgelopen blessures tijdens trainingen op kunstgras vergeleken met het aantal blessures op gewoon gras. Ook de kans op blessures als de voetballers een wedstrijd speelden op een ander soort gras dan waarop zij gewoonlijk trainden, en de kans op blessures tijdens wedstrijden versus trainingen is berekend. Hierbij zijn meer dan 1900 wedstrijden, 31.000 wedstrijduren en 700 blessures geanalyseerd.

Uit de resultaten bleek dat er geen verschil was in het aantal blessures dat spelers opliepen tijdens wedstrijden op kunstgras of gewoon gras. Ook maakte het voor de kans op een blessure niet uit of spelers gewoonlijk op kunstgras of op gewoon gras speelden. Daarnaast is er geen relatie gevonden tussen het wisselen van ondergrond en het aantal blessures bij de spelers.

Conclusie

In deze studie zijn alleen blessures meegeteld die ertoe leidden dat spelers niet konden trainen of deelnemen aan wedstrijden. Uit de resultaten blijkt dat professionele spelers geen groter risico op dergelijke blessures lopen als zij op kunstgras trainen of spelen, ondanks de voorkeur die voetballers vaak hebben voor natuurlijk gras.

Bron

  1. Kristenson K, Bjørneboe J, Waldén M, Ekstrand J, Andersen TE, Hägglund M (2015) No association between surface shifts and time-loss overuse injury risk in male professional football: a prospective cohort study. J. Sci. Med. Sport, in press, DOI: 10.1016/j.jsams.2015.06.001