Spring naar content

Nieuwe inzichten in periodiseren

Hoewel periodiseren zich meestal richt op de fysieke component van presteren, zouden ook zaken als herstel, voeding, psychologische vaardigheden en technische vaardigheden bewust bij dit proces betrokken moeten worden. Zodoende ontstaat een meer compleet periodiseringsplan voor de individuele sporter of voor een team.

Een bekende en veel toegepaste manier om de fysieke training te periodiseren is om de trainingsbelasting rustig op te bouwen en deze in de laatste twee weken voor het beoogde piekmoment te laten dalen, maar de trainingsintensiteit te handhaven. Zodoende kunnen sporters goed herstellen terwijl ze toch af en toe een intensieve trainingsprikkel moeten verwerken.

Wat is er al bekend?

  • Een goede periodisering van de fysieke training draagt in belangrijke mate bij aan het leveren van een topprestatie.

Wat is nieuw?

  • In een goed periodiseringsplan wordt niet alleen de fysieke training geperiodiseerd, maar ook de voeding, het herstel, en de psychologische en technische vaardigheden.
  • Dit wordt specifiek gedaan voor de verschillende fases van het trainingsschema, zoals de algemene voorbereiding, de specifieke voorbereiding, het wedstrijdseizoen, de play-offs en de ‘zomerstop’.

Bij het leveren van een topprestatie komt echter veel meer kijken dan alleen fysieke fitheid. Reden voor de Spaanse inspanningsfysioloog Mujika om samen met enkele Australische en Amerikaanse collega’s de bestaande kennis over periodiseren breder onder de loep te nemen en te bundelen in de vorm van een periodiseringsplan.

Uitgebreide planning

Mujika en zijn collega’s hebben aan de hand van de wetenschappelijke literatuur/kennis twee aparte periodiseringsplannen opgesteld die qua opzet redelijk gelijk zijn; één voor individuele sporters en één voor teamsporten. In de plannen is te zien welke keuzes te maken zijn op het gebied van fysieke training, voeding, herstel, technische vaardigheden en psychologische vaardigheden, weergegeven per fase van het seizoen.

Ontbrekend bewijs

Ondanks dat een dergelijk periodiseringsplan een duidelijke meerwaarde kan hebben, ontbreekt voor sommige componenten een harde wetenschappelijke onderbouwing voor de periodisering daarvan. Dat geldt voornamelijk voor de psychologische en de technische vaardigheden; er veel bekend over het nut van het aanleren van deze vaardigheden, maar veel minder over het periodiseren daarvan. Desalniettemin bieden de door Mujika opgestelde plannen, coaches voldoende houvast om hun sporters optimaal voor te bereiden op topprestaties.

Bron

  1. Mujika I, Halson S, Burke LM, Balagué G, Farrow D (2018) An integrated multifactorial approach to periodization for optimal performance in individual and team sports. Int. J. Sports Physiol. Perform., 13: 538-561