Spring naar content

Occlusie voor een herhaalde sprint heeft geen effect op de prestatie

Occlusie, ofwel het afknellen van de bloedvoorziening, verbetert de herhaalde sprintprestatie niet. Teamsporters die voorafgaand aan de inspanning de bloedvoorziening naar hun benen afknelden met een manchet (met een druk van 220 mmHg), presteerden hetzelfde bij een daaropvolgende serie van 5 korte sprints als in een controleconditie.

Occlusie

Het tijdelijk afknellen van de bloedvoorziening noemt men ook wel occlusie. Dit kan men zowel tijdens de inspanning doen als ervoor of erna. Er is tot nu toe weinig bewijs dat dit de prestatie van sporters kan verbeteren. Of occlusie voorafgaand aan inspanning een effect heeft op de herhaalde sprintprestatie bij getrainde sporters, hebben Schotse onderzoekers in deze studie uitgezocht.

Herhaalde sprints

Zestien getrainde teamsporters (24 jaar, 7 mannen) namen deel aan deze studie. Zij deden allen op competitief niveau aan voetbal, hockey of rugby. Na een eerste testdag deden zij in willekeurige volgorde tweemaal dezelfde sprinttest, eenmaal na occlusie van de benen en eenmaal zonder werkelijke occlusie (de controleconditie). De occlusie is gerealiseerd door een opblaasbare band met een druk van 220 mmHg gedurende 5 minuten om beide benen op te blazen. In de controleconditie is dezelfde band 5 minuten lang tot 50 mmHg opgeblazen, wat niet genoeg is om de bloedtoevoer en –afvoer te beïnvloeden. Vervolgens hadden de proefpersonen 5 minuten rust alvorens zij een warming up van 5 minuten en een herhaalde sprinttest deden. Op een fietsergometer moesten de deelnemers 5 maal 6 s maximaal sprinten met een weerstand van 7,5% van het lichaamsgewicht. Tussen de sprints zat 24 s rust.

Uit de resultaten bleek dat er geen verschil was tussen de beide condities in het maximale vermogen (1612 W in de controle- versus 1577 W in de occlusieconditie), het totaal geleverde vermogen (6842 W in de controle- versus 6669 W in de occlusieconditie) en de afname van het geleverde vermogen tijdens de sprints. De subjectieve mate van vermoeidheid was voor alle deelnemers in beide condities ook gelijk.

Conclusie

Occlusie voorafgaand aan de inspanning lijkt de herhaalde sprintprestatie van teamsporters niet te beïnvloeden. Er was namelijk geen verschil in de prestatie van deelnemers na occlusie en na een controleconditie. Hoewel de auteurs in dit stuk voor een placebo-effect hebben willen corrigeren, is dit zeker niet gelukt. Occlusie is veel pijnlijker dan het dragen van een band met lage druk. Ondanks dat, presteerden de deelnemers in beide gevallen even goed.

Bron

  1. Gibson N, Mahony B, Tracey C, Fawkner S, Murray A (2014): Effect of ischemic preconditioning on repeated sprint ability in team sport athletes, J. Sports Sci., DOI:10.1080/02640414.2014.988741