Spring naar content

Occlusietraining bij sporters onderzocht

Occlusietraining (op lage intensiteit) leidt bij getrainde sporters tot een iets grotere toename in spierkracht dan alleen laag intensieve training. Studies waarin de effecten van occlusietraining zijn vergeleken met de effecten van traditionele krachttraining zijn echter tot op heden niet uitgevoerd. Of occlusietraining voor sporters een goed alternatief is voor traditionele krachttraining is daarom niet te zeggen.

Bij occlusietraining bindt een sporter de bloedtoevoer naar het te trainen lichaamsdeel af met een manchet of elastiek en traint vervolgens met lichte weerstand (meestal ongeveer 20% van 1RM) (zie ook dit artikel uit Sportgericht). Occlusietraining met hoge weerstand is praktisch niet uitvoerbaar omdat de beweging door de hoge belasting niet uit te voeren is. Trainen zonder occlusie met dergelijke lage weerstanden (en hetzelfde aantal herhalingen) leidt normaalgesproken niet of nauwelijks tot krachtstoename, waarschijnlijk omdat dit de spieren niet voldoende stimuleert. Voorstanders van occlusietraining veronderstellen dat laag intensieve training met occlusie kan leiden tot krachtstoename, bijvoorbeeld bij ongetrainde of zieke mensen. Of getrainde en gezonde sporters hun spierkracht kunnen verbeteren dankzij occlusietraining is door Scott en collega’s met deze literatuurstudie uitgezocht.

Onderzoek bij sporters

De onderzoekers hebben 11 studies gevonden waarin de effecten van occlusietraining bij getrainde sporters zijn onderzocht. In 7 van deze studies zijn de effecten op de spierkracht van laag-intensieve training (meestal 20% van 1 RM) met occlusie vergeleken met de effecten van dezelfde training zonder occlusie of met de effecten van niet trainen. Uit deze resultaten blijkt dat laag-intensieve krachttraining met occlusie bij getrainde sporters tot een grotere toename van de spierkracht leidt dan dezelfde training zonder occlusie of geen training. Het ligt echter niet voor de hand om occlusietraining van sporters te vergelijken met laag intensieve training met een klein aantal herhalingen. Het is namelijk bekend dat deze laatste trainingsvorm bij getrainde sporters geen gangbare methode is om de spierkracht te verbeteren. In de 4 andere studies is onder andere gevonden dat er weinig verschil is tussen de hoeveelheden markers voor spierschade in het bloed na licht intensieve krachttraining met of zonder occlusie. Er zijn helaas geen studies uitgevoerd die de effecten van occlusietraining hebben vergeleken met de effecten van een traditionele zware krachttraining.

Conclusie

Occlusietraining (op lage intensiteit) leidt bij getrainde sporters tot een iets grotere toename in spierkracht dan alleen laag-intensieve training. Het is echter niet bekend of occlusietraining bij sporters tot vergelijkbare effecten kan leiden als traditionele krachttraining. Ook is niet geheel duidelijk hoe veilig occlusietraining is, omdat er bij het afknellen van de bloedvaten in de armen of benen bloedproppen kunnen ontstaan. Er is daarom voorlopig geen antwoord op de vraag of sporters traditionele krachttraining zouden kunnen vervangen door occlusietraining.

Foto: Matthew Ogus

Bron

  1. Scott BR, Loenneke JP, Slattery KM, Dascombe BJ (2015) Blood flow restricted exercise for athletes: a review of available evidence. [i] J. Sci. Med. Sport, in press, [/i] DOI:10.1016/j.jsams.2015.04.014