Spring naar content

Olympische zeilers drinken in koude omstandigheden te weinig

Zeilers van Olympisch niveau drinken bij koude buitentemperaturen te weinig. Als de zeilers zoveel mogen drinken als zij willen, drinken ze niet genoeg om uitdroging en verlies van zouten tegen te gaan.

Tijdens fysieke inspanning verliest een atleet vocht en zouten door te zweten. Bij te veel vochtverlies kan de sportprestatie hieronder lijden. Een atleet kan zijn vochtverlies op peil houden door het drinken van water, al dan niet verrijkt met bijvoorbeeld suiker, zouten of eiwitten. Lewis en collega´s onderzochten het drinkgedrag en het vochtverlies van zeilers van olympisch niveau (23 jaar) tijdens een training onder twee verschillende weersomstandigheden (koud en warm). Ze bepaalden de mate van uitdroging door veranderingen in het lichaamsgewicht te meten. Ook is de concentratie van zouten in het bloed en in de urine voor en na de training hiervoor gemeten. Verder is het effect van drie verschillende dranken getest. Eén drank bestond uit water, de tweede bevatte suikers en de derde bevatte suikers, zouten en eiwitten.

De eerste test is uitgevoerd bij elf zeilers bij drie verschillende trainingen in koud weer (tussen 4,2 en 11,3 °C). De zeilers mochten zo veel drinken als zij wilden. In willekeurige volgorde kregen zij tijdens de drie trainingen drie verschillende dranken mee. Ze dronken gemiddeld 811 milliliter per training van 2,5 uur (dus 324 ml per uur, wat overeenkomt met 4 ml per kg per uur). Voorafgaand aan de training zaten de zeilers al dicht bij uitdroging. Ze hadden na de training gemiddeld 0,40 kilogram lichaamsgewicht verloren. De zoutconcentraties in het bloed waren na de training ook lager dan ervoor.

De tweede test vond plaats bij temperaturen van 17 tot 23,3 °C en met acht zeilers. Deze keer moesten de zeilers een vaste hoeveelheid vocht drinken van 11,5 milliliter per kilogram lichaamsgewicht per uur. Dit kwam neer op ongeveer 930 milliliter per uur. Bij deze test hadden de zeilers meer vocht gedronken dan ze door transpiratie verloren hadden. Dit kwam doordat de onderzoekers een te hoge voorspelling hadden gedaan van het vocht dat de zeilers door transpiratie zouden verliezen. Bij beide tests vonden de onderzoekers relevant verschil tussen de drie verschillende dranken in concentraties zout en glucose in de urine of in het bloed.

Uit deze studie blijkt dat zeilers bij vrije inname van drank te weinig vocht binnenkrijgen tijdens trainingen in de kou. Dit is waarschijnlijk ook het geval tijdens wedstrijden. Volgens de onderzoekers komt dit vooral doordat de zeilers hun vochtverlies door zweten onderschatten. Te veel vochtverlies kan de fysieke en cognitieve prestatie bij het zeilen negatief beïnvloeden. Zeilers zouden daarom ook bij koud weer voldoende vocht in moeten nemen.

Bron

  1. Lewis EJH, Fraser SJ, Thomas SG, Wells GD (2013) Changes in hydration status of elite Olympic class sailors in different climates and the effects of different fluid replacement beverages. J. Int. Soc. Sports Nutr., 10:11