Spring naar content

Omgaan met stress tijdens de coronapandemie

Topsporters met een vermijdend copingprofiel gaan minder goed om met de impact van de coronapandemie. Zij ervaren meer angst en zien de pandemie als bedreigender. Het in kaart brengen van een copingprofiel kan helpen om psychische problemen sneller te herkennen en aan te pakken, zo benoemen onderzoekers van de Universiteit van Nantes.

Uitgestelde Olympische Spelen. Onzekerheid over het kwalificatieproces. Wisselende trainingsomstandigheden en social distancing. De coronapandemie vraagt niet alleen veel van de maatschappij, maar ook het uiterste van topsporters. De huidige situatie zorgt bij veel sporters voor spanning en onrust. De mentale gezondheid kan hierdoor een knauw krijgen. Hoe sporters omgaan met stress gedurende de coronapandemie is dus van cruciaal belang.

Wat is er al bekend?

  • Sporters hanteren verschillende strategieën voor het omgaan met stress.

Wat is nieuw?

  • Een copingprofiel kan helpen om sporters te herkennen die risico lopen op psychische problemen.

Copingprofiel

De Fransen onderzochten de coping skills van 526 Franse topsporters tijdens de coronapandemie. Ze onderscheidden in deze groep vier copingprofielen, waarin meerdere coping skills centraal staan. De onderzoekers noemen de copingprofielen als volgt: ‘zelfredzaam’, ‘betrokken’, ‘actief en sociaal’, en ‘vermijdend’. Sporters met de eerste drie copingprofielen gebruiken met name coping skills als acceptatie, humor en positieve reframing. Positieve reframing houdt in dat sporters een positieve draai geven aan de negatieve en uitdagende situatie die de coronapandemie met zich meebrengt. Ook zoeken zij regelmatig sociale steun in hun omgeving en pakken zij actief hun problemen aan. Dat geldt in minder mate voor sporters met een vermijdend copingprofiel. Hoewel ook zij eerdergenoemde coping skills inzetten, ontkennen en vermijden zij meer hun gevoelens met betrekking tot de huidige coronapandemie.

Deze vermijdende copingstrategie lijkt minder geschikt om de coronaperiode door te komen. Vermijdende copers voelen zich namelijk angstiger. Ook zien zij de coronapandemie als bedreigender, minder controleerbaar en met ernstigere gevolgen vergeleken met sporters die een ander copingprofiel laten zien. Bovendien ervaren ze minder steun vanuit familie en vrienden.

Psychologische hulp en sociale steun

Een copingprofiel kan helpen om sporters te herkennen die groter risico lopen op psychische problemen – en die mogelijk baat hebben bij psychologische hulp en sociale steun. Interventies om met stress om te gaan, zoals stress leren zien als een hulpmiddel om sterker uit te coronaperiode te komen, kunnen waardevol zijn tijdens de coronapandemie. Ook het aanwakkeren van het bestaande (sociale) netwerk van een sporter, door bijvoorbeeld contact te stimuleren met andere sporters of coaches, kan bijdragen aan het welbevinden ten tijde van corona. Een sportpsycholoog kan hierbij uitkomst bieden.