Spring naar content

Ook spieren die niet belast zijn leveren minder kracht na een training

Spieren die je niet belast leveren ook aanzienlijk minder kracht na een intensieve krachttraining. Uit onderzoek van Canadese en Franse wetenschappers blijkt dat direct na een krachttraining een atleet tot 23% minder kracht kan leveren met spieren die niet belast zijn.

Atleten doen vaak aan het begin van hun training krachtoefeningen. Hierbij houden trainers in de meeste gevallen in de oefeningen die daarop volgen rekening met de vermoeidheid van de spieren die belast zijn tijdens de krachttraining. Bij zware training treedt er uitputting van sommige energievoorraden op van de belaste spier (perifere vermoeidheid). Daarnaast treedt er ook centrale vermoeidheid op: de hersenen zijn minder goed in staat de spieren te activeren. De vraag is of centrale vermoeidheid ertoe leidt dat ook tot dan toe nog niet belaste spieren minder kracht kunnen leveren.

Om dit te onderzoeken hebben Kennedy en collega’s veertien jongeren hun armspieren maximaal laten belasten. Daarna hebben zij gekeken naar het verval in kracht van de onderbeenspieren, die niet belast waren. De veertien deelnemers bezochten in wisselende volgorde twee dagen het laboratorium. Beide testdagen begonnen met het uitvoeren van een maximale krachttest voor de onderarmspieren door zo hard mogelijk te knijpen en voor de kuitspieren door zo krachtig mogelijk de voet te strekken. Daarna volgde er een volhoudtest. Eenmaal moesten de deelnemers zo hard mogelijk met hun hand knijpen om de onderarmspieren maximaal te belasten. De andere testdag moesten de deelnemers zo lang mogelijk met submaximale kracht knijpen. Na de volhoudtest is de maximale spierkracht van de onderarmen en kuiten meerdere malen gedurende tien minuten bepaald. Tussen de twee testdagen zaten minimaal 48 uur.

Logischerwijs was de kracht van de onderarmspieren na beide volhoudtests afgenomen. De knijpkracht was met meer dan vijftig procent afgenomen direct na beide tests. Maar ook de maximale spierkracht van de kuitspieren, die niet belast waren tijdens de volhoudtests, was verminderd. Deze krachtafname was 23 procent na de volhoudtest waarbij de deelnemers maximale spierkracht moesten leveren en 8 procent na de volhoudtest waarbij de deelnemers zo lang mogelijk met submaximale kracht moesten knijpen. Na enkele minuten herstelde de spierkracht van de kuitspieren weer, terwijl dit herstel bij de vermoeide armspieren niet binnen tien minuten opgetreden was.

De resultaten van dit onderzoek maken duidelijk dat er niet alleen sprake is van perifere vermoeidheid van spieren, maar dat ook centrale vermoeidheid een belangrijke rol lijkt te spelen bij krachttraining. Hoe dit mechanisme werkt is nog niet duidelijk en welke rol motivatie speelt is moeilijk te zeggen. Maar het lijkt overduidelijk dat krachttraining ook enkele minuten zijn weerslag heeft op de kracht van spieren die niet belast zijn. Dit is een belangrijke boodschap voor trainers die krachttraining plannen voorafgaand aan een andere trainingsvorm. Niet alleen de spieren die tijdens de krachtoefeningen belast zijn kunnen minder kracht leveren, houd ook rekening met verminderde spierkracht van de andere spieren.

Bron

  1. Kennedy A, Hug F, Sveistrup H, Guevel A (2013) Fatiguing handgrip exercise alters maximal force-generating capacity of plantar-flexors. Eur. J. Appl. Physiol., 113: 559-566