Spring naar content

Optimaliseren van de wedstrijdvoorbereiding op een wedstrijddag

Enkele uren voor een wedstrijd nog een korte explosieve inspanning uitvoeren kan de prestatie tijdens een wedstrijd verbeteren. Uit Engels onderzoek blijkt ook dat het extern warm houden van de spieren na een warming-up essentieel is voor het leveren van een topprestatie.

Wedstrijdvoorbereiding

Het gebeurt regelmatig dat een atleet pas aan het eind van de dag een belangrijke wedstrijd heeft. Het is voor een atleet dan vaak aftellen tot het moment dat de warming-up kan beginnen. De vraag is echter of een atleet op een wedstrijddag niet meer kan doen dan alleen een warming-up om de prestatie te optimaliseren. Kilduff en collega’s hebben aan de hand van een literatuurstudie uiteengezet welke (fysieke) strategieën een atleet tijdens een wedstrijddag kan hanteren om de prestatie te optimaliseren. 

Zes uur voor de wedstrijd

Als een atleet in de middag moet presteren is het verstandig om ’s ochtends (± 6 uur voor de wedstrijd) nog enkele keren een korte intensieve inspanning te leveren. Deze inspanning kan bestaan uit enkele sprints of een korte weerstandstraining. Dit kan een positief effect hebben op de werp-, hardloop- (400 en 800 meter), en sprongprestatie. De auteurs veronderstellen dat de prestatieverbetering komt doordat de testosteronconcentratie door de ochtendtraining gedurende de dag hoger blijft.

Drie kwartier voor de wedstrijd

Hoewel de auteurs concluderen dat atleten beter zouden kunnen presteren op bijvoorbeeld een 100 m zwemsprint als zij drie kwartier voor de wedstrijd de spieren die zij moeten gebruiken afknellen (220 mmHg), zijn de resultaten op dit gebied twijfelachtig. Er is nog niet veel onderzoek gedaan op dit gebied en recent is er een studie verschenen waarin geen enkel effect op de prestatie is gevonden [1]. Het werkingsmechanisme is niet bekend en het is daarom lastig te verklaren hoe deze methode een positieve bijdrage aan de prestatie kan leveren. Uiteraard kan een atleet het wel uitproberen, maar het is dan goed om te weten dat hij deze methode als onprettig kan ervaren.

Twintig minuten voor de wedstrijd

Ongeveer 20 minuten voor de wedstrijd moet een atleet een korte (ongeveer 10 minuten) matig intensieve warming-up uitvoeren. Hierdoor stijgt de spiertemperatuur wat zorgt voor een betere prestatie tijdens een explosieve inspanning. Soms laat de wedstrijdsituatie het niet toe om 20 minuten voor de start van een wedstrijd nog een warming-up uit te voeren (plaatsnemen in een “call room”). In dat geval is het belangrijk de warming-up eerder uit te voeren en vervolgens de spieren extern warm te houden. Dit kan bijvoorbeeld door het dragen van een warmtebroek, ook als een atleet moet wachten in een “call room”. Door de broek net voor de start uit te trekken blijft de spiertemperatuur zo lang mogelijk verhoogd wat de sprintprestatie ten goede komt.

Kwartier voor de wedstrijd

Er zijn aanwijzingen dat motiverende video’s en positieve feedback van coaches ongeveer een kwartier voor de wedstrijd leiden tot hogere testosteronconcentraties. Dit was volgens de auteurs geassocieerd met een betere prestatie tijdens een explosieve krachtsinspanning. Dit voordeel blijkt echter niet bij elke atleet op te treden.

Twaalf tot acht minuten voor de wedstrijd

Het uitvoeren van enkele sprongen (eventueel met een gewichtsvest) of andere weerstandsoefeningen enkele minuten voor de wedstrijd kan onder andere de sprong- en sprintprestatie verbeteren. Waarom deze oefeningen tot prestatieverbetering leiden is nog niet geheel duidelijk, maar als de wedstrijdomgeving het toelaat is het zeker het overwegen waard.

Conclusie

Uit deze literatuurstudie blijkt dat een atleet gedurende de wedstrijddag het nodige kan doen om de prestatie later op de dag te optimaliseren. Uiteraard is het belangrijk de verschillende methoden eerst uit te proberen in trainingen of tijdens testwedstrijden voordat een atleet deze toepast op een belangrijke wedstrijddag. Door deze methoden uit te proberen kan een coach samen met zijn atleet de optimale indeling van een wedstrijddag maken. Natuurlijk speelt ook voeding en de

Bronnen

  1. Tocco F, Marongiu E, Ghiani G, Sanna I, Palazzolo G, Olla S, Pusceddu M, Sanna P, Corona F, Concu A, Crisafulli A (2014) Muscle Ischemic Preconditioning does not Improve Performance during Self-Paced Exercise. Int. J. Sports Med., In Press DOI: 10.1055/s-0034-1384546
  2. Kilduff LP, Finn CV, Baker JS, Cook CJ, West DJ (2013) Preconditioning strategies to enhance physical performance on the day of competition. Int. J. Sports Physiol. Perf., 8: 677-681