Spring naar content

Polarized training voor duursporters

Goed getrainde duursporters boeken de meeste progressie wanneer hun trainingsschema voornamelijk uit rustige duurtrainingen bestaat, afgewisseld met af en toe een hoogintensieve training. Aan de hand van deze zogenoemde ‘polarized training’ verbeteren ze hun prestatie meer dan wanneer ze voornamelijk rond hun omslagpunt trainen; ook wel ‘threshold-training’ genoemd.

Masterclass NOC*NSF

Op 28 mei jl. gaf de Amerikaanse onderzoeker Stephen Seiler op uitnodiging van NOC*NSF een masterclass over polarized training. De voor het Noorse Olympische Comité werkende Seiler ging uitvoerig in op deze manier van trainen die onder de Noorse duursporters gemeengoed is. Seiler liet verschillende gegevens van Noorse topatleten zien waaruit zou blijken dat polarized training dé te prefereren trainingsmethode is voor duursporters.

Wat is er al bekend?

  • Verschillende manieren van het periodiseren van duurtraining kunnen tot prestatieverbetering leiden.

Wat is nieuw?

  • Duursporters die 80 tot 90% van hun trainingstijd laagintensief trainen, boeken meer progressie dan wanneer ze veelvuldig rond hun omslagpunt trainen.

In het kort gezegd komt polarized training er op neer dat duursporters 80 tot 90 procent van hun trainingstijd aan rustige duurtraining besteden, en 10 tot 20 procent aan intensievere training. Vertaald naar trainingszones betekent dit vooral training in de laagste trainingszone en maar af en toe in de hoogste.

Meer vooruitgang

Onderzoekers uit Canada en Australië laten nu zien dat goed getrainde duursporters die volgens de polarized-methode trainen, hun prestatie meer verbeteren dan wanneer ze een schema volgen dat zich voornamelijk richt op threshold-training. Hoewel de threshold-methode ook prestatiewinst oplevert, is deze verbetering minder groot dan wanneer duursporters de door Seiler gepropageerde methode aanhouden.

Deze conclusie trekken de onderzoekers op basis van een literatuurstudie en een meta-analyse; een data-analyse waarbij de gegevens van verschillende studies zijn samengevoegd. Opvallend genoeg bleken maar drie studies te voldoen aan de door de onderzoekers opgestelde eisen. Hierdoor waren in totaal maar van 98 duursporters gegevens beschikbaar; alsnog niet veel. Desondanks laat de analyse een voorkeur zien voor de polarized-methode. Hierbij moet wel gezegd worden dat de winst van polarized training ten opzichte van tresholddtraining niet al te groot is.

Wat nu?

Duursporters die (nog) niet volgens de polarized-methode trainen hoeven niet direct in paniek te raken aangezien threshold-training immers ook prestatieverbetering oplevert, zij het in mindere mate. Wel zouden ze eens kunnen uitproberen hoe ze fysiek reageren op de polarized-methode, uiteraard in overleg met de Strength & Conditioning coach. Een mogelijk aanvullend argument om het uit te proberen is dat deze methode, in ieder geval volgens Seiler, minder overbelastingsblessures teweeg brengt.

Bron

  1. Rosenblat MA, Perrotta AS, Vicenzino B (2018) Polarized vs threshold training intensity distribution on endurance sport performance: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trails. J. Strength Cond. Res., doi: 10.1519/JSC.0000000000002618