Spring naar content

Polyfenolen uit druiven wellicht nuttig voor duursporters

Duursporters die polyfenolen innemen, en in het bijzonder quercetine, kunnen wellicht beter gaan presteren; met de nadruk op wellicht. Deze stoffen komen in veel fruit voor en quercetine is hier een voorbeeld van. Er wordt echter niet altijd een effect van deze stof op de duurprestatie gevonden.

Er zijn nogal wat natuurlijke producten waarvan mensen het idee hebben dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de sportprestatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan chiazaad. In veel gevallen, zoals bij chiazaad, is er geen enkel bewijs dat dit ook werkelijk zo is. Er zijn echter uitzonderingen. Een voorbeeld hiervan zijn polyfenolen. De bekendste polyfenolen zijn wellicht resveratrol en quercetine. Die laatste is een stof die onder andere in appels, uien en de schil van druiven voorkomt. Het idee bestaat dat een eventueel positief effect van quercetine op de duurprestatie onder andere komt door een verbeterde werking van mitochondria, de energiefabriekjes van het lichaam.

Een groep Nieuw Zeelandse onderzoekers heeft de resultaten uit de relevante studies samengevoegd en bestudeerd.

Tweedeling

Op het eerste gezicht lijkt het gebruik van polyfenolen een positief effect te hebben op de duurprestatie. Zo is het gemiddelde effect van alle studies een winst van bijna twee procent. Als er alleen naar het effect van quercetine gekeken wordt, is dit zelfs bijna drie procent.

Dit klinkt hoopgevend, maar opvallend genoeg is in de helft van de studies geen effect gevonden van deze voedingstoffen op de sportprestatie. Dus hoewel er gemiddeld genomen wel een effect gevonden is, blijkt het zeker geen vaststaand gegeven dat de inname van polyfenolen leidt tot prestatieverbetering.

Het is onduidelijk waarom soms wel en soms geen effect is gevonden. Het lijkt erop dat de getraindheid, de dosering en de prestatiemaat in ieder geval geen verklaring zijn. De onderzoekers geven ook geen uitsluitsel, omdat zij alleen ingaan op het gemiddelde effect van alle studies samen en niet stilstaan bij het grote verschil tussen de studies.

Het is goed voor te stellen dat een sporter uit wil proberen of polyfenolen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de duurprestatie. In dat geval adviseren de onderzoekers minimaal zeven dagen achtereen elke dag polyfenolen in te nemen. De gemiddelde dosering die in de studies is gebruikt is 650-750 mg per dag.

Conclusie over polyfenolen

Polyfenolen kunnen wellicht de duurprestatie verbeteren, maar dit is geen vaststaand gegeven. Het is veilig om het gebruik van deze stoffen eens uit te proberen aangezien de onderzoekers aangeven dat er geen gezondheidsklachten optreden bij het gebruik van polyfenolen. Doseringen tot 1000 mg per dag blijken zondemeer veilig.

Bron

  1. Somerville V, Bringans C, Braakhuis A (2017) Polyphenols and performance: a systematic review and meta-analysis. Sports Med., In Press DOI: 10.1007/s40279-017-0675-5.