Spring naar content

Polyfenoolrijke granaatappel verbetert duurprestatie

Topwielrenners verbeteren hun prestaties nadat ze veertien dagenlang pillen met granaatappelextract slikken. Ze houden een met een wielerkoers vergelijkbare test, waarin de intensiteit op het einde toeneemt, langer vol en verzuren later.

Wetenschappers doen de laatste jaren veel onderzoek naar fruit rijk aan polyfenolen. Hieruit blijkt dat fruitsoorten die dit stofje bevatten wel eens nuttig zouden kunnen zijn voor sporters. Zo zouden ze mogelijk zorgen voor betere sportprestaties, minder cel- en spierschade, en sneller herstel van kracht na inspanning. Ook de effecten van granaatappel zijn de laatste jaren belicht, maar de onderzoeksresultaten zijn tegenstrijdig. Volgens een groep Spaanse onderzoekers zou dit kunnen komen doordat de sporters in deze studies meestal commercieel beschikbare granaatappelsappen dronken. De concentratie polyfenolen in deze sappen varieert nogal. Daarom voerden de Spanjaarden een studie uit met pillen met granaatappelextract met een vaste concentratie punicalagine. Dit is een polyfenol die zeer goed is in het opruimen van bepaalde afvalstoffen die vrijkomen bij inspanning: de zogeheten vrije radicalen.

Wat is er al bekend?

  • Fruit met polyfenolen zorgt mogelijk voor betere sportprestaties, minder cel- en spierschade, en sneller herstel van kracht na inspanning.
  • Onderzoeksresultaten naar polyfenoolrijke granaatappel zijn tegenstrijdig.

Wat is nieuw?

  • Topwielrenners verbeteren prestaties door veertien dagenlang pillen met granaatappelextract te slikken.

Wielrenners verzuren een minuut later

De resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend. Wanneer 26 topwielrenners gedurende 2 weken dagelijks 2 pillen granaatappelextract slikten met hierin 30 procent punicalagine, hielden ze een test met toenemende intensiteit gemiddeld 14 procent langer vol. Bovendien verzuurden ze in deze gemiddeld 12 minuten durende testfase gemiddeld bijna een minuut later. Ondanks de toegenomen intensiteit van de test ervoeren de wielrenners de test niet als zwaarder. Ook hadden ze niet meer spierschade (gemeten aan de hand van creatinekinase) en ontsteking (gebaseerd op de bloedconcentratie C-reactive protein). Hoewel niet significant, vielen deze waarden meestal lager uit wanneer de wielrenners granaatappelextract hadden geslikt. Voor creatinekinase gold dit op alle meetmomenten van 0 tot 72 uur na de inspanning, voor C‑reactive protein vanaf 24 uur. Het krachtsverlies dat de sporters door de inspanning hadden opgelopen herstelde zich even snel met als zonder granaatappelpillen.

Realistisch inspanningsprotocol

De onderzoekers gebruikten een inspanningsprotocol dat vergelijkbaar is met een wielerkoers waarbij wielrenners de intensiteit in de laatste kilometer verhogen, na een lange submaximale inspanning. In dit onderzoek deden ze dit door eerst gedurende 90 minuten op 70 procent van de individuele VO2max te fietsen. Hierna nam de intensiteit elke 3 minuten met 35 Watt toe, totdat de wielrenners het niet meer volhielden. Gemiddeld duurde deze testfase bijna 12 minuten. Hierna voerden de sporters nog een protocol uit met zware krachtoefeningen om spierschade te veroorzaken. Hierdoor kregen de onderzoekers inzicht in het effect van granaatappel op spierschade en krachtherstel.

Wapenen tegen spierschade en afvalstoffen niet altijd gewenst

Hoewel de resultaten van dit onderzoek veelbelovend zijn, is enige voorzichtigheid geboden. Tijdens kortdurende wedstrijdperioden kunnen sporters veilig polyfenolen slikken, maar langdurig gebruik is niet verstandig, vooral niet tijdens intensieve trainingsweken. Training maakt spieren namelijk sterker doordat spieren zichzelf wapenen tegen spierschade en afvalstoffen zoals vrije radicalen. Voor het trainen van spieren is het dus niet perse goed het lichaam hierbij te helpen.

Bron

  1. Torregrosa-García A, Ávila-Gandía V, Luque-Rubia AJ, Abellán-Ruiz MS, Querol-Calderón M, López-Román FJ (2019). Pomegranate extract improves maximal performance of trained cyclists after an exhausting endurance trial: a randomised controlled trial. Nutrients, 11, pii: E721.