Spring naar content

Positieve houding coaches verbetert vertrouwen in het team

Een positieve houding van de coach of de leiders binnen een team bevordert het vertrouwen dat de teamleden hebben in hun team. Daarnaast kunnen enthousiasme en goede communicatie binnen het team en positieve feedback het vertrouwen in het team versterken. Dit blijkt uit een uitgebreide Belgische studie bij bijna 3000 teamsporters.

Vertrouwen in het team

Voor een optimale prestatie in teamsport is het belangrijk dat de teamleden goed en efficiënt samenwerken. Daarnaast is het belangrijk dat de teamleden vertrouwen hebben in hun team (teamvertrouwen). Teamvertrouwen bestaat enerzijds uit het vertrouwen dat het team voor een positieve uitkomst kan zorgen (bijvoorbeeld het winnen van een wedstrijd) en anderzijds uit het vertrouwen in de processen binnen het team die hiervoor nodig zijn (bijvoorbeeld goed communiceren of goed samenspelen). Fransen en collega’s hebben bij bijna 3000 voetballers en basketballers onderzocht welke factoren beide vormen van teamvertrouwen kunnen beïnvloeden.

Factoren die het vertrouwen beïnvloeden

Uit interviews met coaches en spelers in het voetbal en het basketbal kwam een aantal mogelijke factoren naar voren die het vertrouwen van teamsporters in de teamuitkomst en in het teamproces beïnvloeden. Vervolgens gaven spelers en coaches uit het voetbal en het basketbal op een 7-puntsschaal aan hoe belangrijk zij elk van deze factoren vonden voor hun vertrouwen in een positieve wedstrijduitkomst en voor hun vertrouwen in het teamproces.

De 3 belangrijkste factoren voor een groot vertrouwen in een positieve wedstrijduitkomst waren bij voetballers en hun coaches: 1) een positieve coachingsstijl, 2) een positieve wedstrijdstand (1 of meer doelpunten meer hebben gescoord dan de tegenstander) en 3) positieve communicatie en een zelfverzekerde lichaamshouding van de spelers. Basketballers en hun coaches gaven aan dat zij het grootste vertrouwen in een positieve wedstrijduitslag hadden als alle teamleden hun taken optimaal uitvoerden en als de coach een positieve en motiverende coachingsstijl had. Basketballers bleken het enthousiasme van de teamleden het belangrijkst te vinden, en basketbalcoaches vonden een positieve coachingsstijl het belangrijkst voor het vertrouwen in het teamproces. Negatieve communicatie en lichaamshouding waren volgens alle deelnemers een voorspellende factor voor een gebrekkig teamvertrouwen. Of dit zich ook weerspiegelt in een negatieve wedstrijduitslag is in deze studie echter niet gemeten.

Conclusie

Omdat er bij het voetbal minder punten worden gescoord tijdens een wedstrijd, blijkt het scoren van een punt voor voetballers belangrijker voor het vertrouwen in de wedstrijduitslag dan voor basketballers. Zowel een positieve houding (coachingsstijl, communicatie en uitstraling) als een negatieve houding van teamleden en de coach beïnvloeden het vertrouwen van alle teamleden. Het lijkt daarom aan te raden om tijdens wedstrijden vertrouwen en optimisme uit te stralen en een positieve, enthousiaste houding bij alle spelers aan te moedigen.

Bron

  1. Fransen K, Vanbeselaere N, De Cuyper B, Broek GV, Boen F (2014) Perceived Sources of Team Confidence in Soccer and Basketball Med. Sci. Sports Exerc., DOI: 10.1249/MSS.0000000000000561