Spring naar content

Profvoetballers slapen na avondwedstrijd laat en kort

Profvoetballers uit de Eredivisie en de Bundesliga gaan na een avondwedstrijd gemiddeld pas om 03:30 uur naar bed. Dat is ruim 4 uur later dan het tijdstip waarop ze normaal gesproken op een trainingsdag naar bed gaan. Hoewel ze de volgende ochtend een uur langer slapen dan normaal missen ze hierdoor 3 uur slaap, met als gevolg dat ze zich slecht hersteld voelen.

In de afgelopen jaren is veel onderzoek verricht naar de relatie tussen slaap en de sportprestatie en omgekeerd. Zo is onder andere gebleken dat sporters in aanloop naar belangrijke wedstrijden slecht slapen (zie hier). Dit hoeft overigens niet ten koste te gaan van de prestatie (zie hier). Daarnaast is gebleken dat intensieve inspanning vlak voor het naar bed gaan de slaap negatief kan beïnvloeden (zie hier). In sommige gevallen kunnen sporters door het tijdstip van een wedstrijd niet op de (voor hen) gebruikelijke tijd naar bed gaan. In het clubvoetbal komt het bijvoorbeeld geregeld voor dat wedstrijden pas rond 23:00 uur afgelopen zijn, denk bijvoorbeeld aan wedstrijden in de Champions League of zaterdagavondwedstrijden. Welk effect een avondwedstrijd heeft op de duur van de slaap en de zelf-ervaren mate van herstel is onderzocht door Duitse en Australische onderzoekers.

Eredivisie en Bundesliga

Aan deze studie namen 16 profvoetballers deel die in de Eredivisie of de Bundesliga speelden. Alle voetballers hebben gedurende 3 weken zowel direct na het ontwaken als vlak voor het naar bed gaan een vragenlijst (SosciSurveyTM) ingevuld, rustdagen uitgezonderd. In de ochtend moesten de voetballers aangeven hoe goed en hoe lang zij de voorgaande nacht geslapen hadden. Ook is gevraagd hoe goed zij zich hersteld voelden. Vlak voor het naar bed gaan moesten vragen worden beantwoord over de eventueel gespeelde wedstrijd, of er overdag was geslapen en over gevoelens van spanning. Bij het analyseren van de gegevens hebben de onderzoekers onderscheid gemaakt tussen trainingsdagen, dagen waarop een wedstrijd was afgerond voor 18:00 uur en dagen waarop een wedstrijd begon na 18:00 uur.

Uit de resultaten blijkt dat er vragenlijsten zijn ingevuld op 235 trainingsdagen, 32 dagen met een middagwedstrijd en 16 dagen met een avondwedstrijd. Na een trainingsdag gingen de voetballers rond 23:15 uur naar bed, na een middagwedstrijd om ongeveer 00:15 uur en na een avondwedstrijd rond 03:30 uur. De totale slaapduur was na een trainingsdag 8:44 uur, na een middagwedstrijd 8:20 uur en na een avondwedstrijd 5:43 uur. De voetballers voelden zich de ochtend na een avondwedstrijd beduidend minder goed hersteld dan de ochtend na een trainingsdag of middagwedstrijd.

Tot slot

De resultaten van deze studie laten zien dat profvoetballers na een avondwedstrijd veel later naar bed gaan dan na een middagwedstrijd of trainingsdag en hierdoor ruim 3 uur minder slapen. Waar dit opmerkelijk grote verschil in tijdstip van naar bed gaan precies vandaan komt, is helaas niet op te maken uit deze studie. Het kan zijn dat de voetballers niet eerder naar bed konden gaan in verband met bijvoorbeeld een reis of dat ze nog te wakker waren van de wedstrijd en daardoor niet naar bed gingen. In ieder geval voelden de voetballers zich minder goed hersteld na een avondwedstrijd in vergelijking met een middagwedstrijd of een trainingsdag. Of ze fysiologisch ook minder goed hersteld zijn is niet bekend. Het lijkt hoe dan ook verstandig een dag na een late wedstrijd een ‘uitlooptraining’ in te plannen zoals veel voetbalclubs nu doen.

Bron

  1. Fullager HHK, Skorski S, Duffield R, Julian R, Bartlett J, Meyer T (2016) Impaired sleep and recovery after night matches in elite football players. J. Sport Sci., doi: 10.1080/02640414.2015.1135249