Spring naar content

Rekken niet nuttig en soms zelfs nadelig voor duurlopers

Duurlopers doen er verstandig aan niet te rekken tijdens de warming-up. Het heeft geen positief effect op de prestatie en het kan tot een uur na het rekken de loopeconomie verslechteren. Daarnaast zijn er geen bewijzen dat rekken na een duurloop spierpijn vermindert of blessures voorkomt.

Moeten sporters rekken om beter te presteren, sneller te herstellen, blessures te voorkomen of beweeglijker (leniger) te worden? En als je moet rekken, moet dat dan statisch of dynamisch zijn? Het zijn vragen die de gemoederen al jarenlang bezig houden in de sportwereld.

Het blijkt dat rekken voor een explosieve inspanning niet verstandig is en dat het vooral een nuttig middel is om de flexibiliteit te vergroten, zoals te lezen is in dit factsheet.

Een groep Engelse en Australische wetenschappers heeft nu aan de hand van een literatuurstudie specifiek gekeken of rekken nuttig is voor duurlopers.

Niet zinvol

Duurlopers kunnen beter niet rekken tijdens de warming-up. Tot een uur na het rekken kan de loopeconomie verminderd zijn. Daarnaast zijn er voorzichtige aanwijzingen dat het de prestatie negatief beïnvloedt. Een positief effect op de duurprestatie heeft rekken in ieder geval niet. Dat rekken de loopeconomie kan verminderen komt waarschijnlijk doordat de spiereigenschappen door rekken zo veranderen dat er minder energie ten goede komt aan het hardlopen. Het langetermijneffect van rekken op de prestatie is niet bekend, maar er lijkt geen effect te zijn op de loopeconomie over langere tijd.

Rekken na een duurinspanning kan spierpijn niet voorkomen. Een duurloper hoeft dus tijdens zijn “cooling-down” niet te rekken als hij het doel heeft daarmee spierpijn tegen te gaan.

Daarnaast is er is geen bewijs dat rekken blessures voorkomt. Dus als een duurloper rekt met het idee om de kans op blessures te verkleinen, kan hij voortaan het rekken overslaan.

Meerdere weken rekken kan de beweeglijkheid verbeteren. Het is echter onduidelijk welk voordeel duurlopers hier van zouden hebben als hun beweeglijkheid in principe niet beperkt is. Baxter en collega’s suggereren zelfs dat een toegenomen beweeglijkheid de prestatie misschien zou kunnen verslechteren, omdat bijvoorbeeld een stijver heupgewricht juist geassocieerd is met een betere loopprestatie.

Conclusie

Uit deze literatuurstudie komt overduidelijk naar voren dat duurlopers geen baat hebben bij rekken. De kans bestaat zelfs dat rekken een negatief effect heeft op de prestatie. Daarnaast komt uit dit onderzoek niet naar voren dat een specifieke manier van rekken of voor bepaalde duur rekken wel positief zou zijn voor duurlopers.

Bron

  1. Baxter C, Mc Naughton LR, Sparks A, Norton L, Bentley D (2016) Impact of stretching on the performance and injury risk of long-distance runners. Res. Sports Med., 25: 78-90