Spring naar content

Rekken waarschijnlijk zinloos voor herstel

Voetballers die na een wedstrijd rekken met als doel het herstel te bevorderen, kunnen dat in de toekomst net zo goed laten. Hoewel er 48 uur na een wedstrijd nog steeds sprake is van prestatieverlies, spierschade en spierpijn, helpt rekken niet om hier sneller van te herstellen.

Rekken is binnen de sportwereld misschien wel het meest bediscussieerde onderwerp van de laatste decennia. Legio sporters staan vaak achteloos tegen een muur, of zittend op de grond hun ledematen te rekken als voorbereiding op een wedstrijd of als “cooling-down”.

Spieren zijn zowel dynamisch als statisch te rekken. Als een atleet bepaalde gewrichten afwisselend strekt en buigt spreekt men van dynamisch rekken. Als de gewrichtshoeken tijdens het rekken niet veranderen spreekt men van statisch rekken.

In de wetenschap is er zo langzamerhand wel consensus dat rekken goed werkt om de beweeglijkheid (lenigheid) te vergroten, maar juist een negatief effect heeft op de prestatie. Zo kan rekken de duurprestatie verslechteren en zorgt statisch rekken acuut voor minder spierkracht.

Omdat veel sporters tijdens de “cooling-down” statisch rekken met het idee spierpijn te verminderen, hebben Engelse wetenschappers onderzocht of dit wel een zinvolle herstelmethode is. Zij hebben daarvoor tien jonge toptalenten uit de Premier League afwisselend wel of niet statisch laten rekken na een wedstrijd.

De rek eruit

Als de talenten statisch rekten hadden zij direct na de wedstrijd net zoveel pijn in hun benen, afname in prestatie en spieroedeem (vocht in de spieren door schade) als wanneer ze niks deden. Ook 48 uur later was er nog steeds geen verschil tussen al dan niet gerekt hebben na de wedstrijd. Wat ze wel vonden, was dat twee dagen na de wedstijd de concentratie creatinekinase in het bloed (marker voor spierschade) lager was als de voetballers gerekt hadden in vergelijking met het passieve herstel. Helaas blijken de onderzoekers een niet relevante CK-concentratie gemteten te hebben. Een variatie die voornamelijk wat zegt over wat er in de hartspier gebeurt in plaats van in de skeletspier. Statisch rekken kan dus van het lijstje nuttige herstelmethoden geschrapt worden.

In deze studie is alleen gekeken naar het effect van statisch rekken. Of dynamisch rekken tot andere bevindingen leidt is aan de hand van dit onderzoek niet te zeggen, maar ligt niet voor de hand.

Bron

  1. Pooley S, Spendiff O, Allen M, Moir HJ (2017) Static stretching does not enhance recovery in elite youth soccer players. BMJ Open Sport Exerc. Med., Epub ahead of print: DOI: 10.1136/bmjsem-2016-000202