Spring naar content

Reputatie coaches bepalend voor de aandacht die atleten hen geven

In de atleet-coach-relatie speelt de reputatie van coaches een belangrijke rol in de verwachtingen die zij wekken. Voetballers luisteren aandachtiger naar een ervaren dan naar een onervaren coach. Ook zijn voetballers actiever tijdens trainingen die onder leiding staan van een ervaren coach.

Onderzoek laat zien dat mensen hun gedrag aanpassen aan de verwachtingen die ze bij een bepaalde situatie of een bepaald persoon hebben. Ook in de sport spelen verwachtingen van atleten een belangrijke rol in hun gedrag ten opzichte van bijvoorbeeld teamgenoten, officials en tegenstanders. Uiteraard spelen verwachtingen ook in de coach-atleet-relatie een belangrijke rol. Hoe zich dat precies in de praktijk uit en uiteindelijk vertaalt naar de prestatie is niet geheel duidelijk. Een groep Engelse onderzoekers probeert hier meer inzicht in te krijgen door te onderzoeken welke invloed de reputatie van een coach heeft op het gedrag van voetballers.

Dit hebben zij onderzocht door 35 mannelijke voetballers (gemiddeld 18 jaar en gemiddeld 11,5 jaar voetbalervaring) willekeurig in drie groepen te verdelen. De drie groepen kregen gezamenlijk een twee uur durende training van een voor hen onbekende coach (de eerste auteur van de studie). De voetballers dachten dat de training onderdeel was van een coachexamen. Afhankelijk van de groep kregen de voetballers te horen dat de coach zeer ervaren was of onervaren was of kregen ze geen mededeling over zijn ervaring. De coach wist niet welke groep welke mededeling had gekregen over zijn ervaring. De training is vervolgens door drie videocamera’s geregistreerd. De drie groepen droegen tijdens de training verschillende kleuren hesjes, zodat zij op de videobeelden te onderscheiden waren. De training bestond uit drie passoefeningen, drie schietoefeningen en afsluitend een tien minuten durende vrije oefening in afwezigheid van de coach. Na elke oefening kwamen de voetballers bij elkaar en kregen zij feedback en uitleg van de coach.

Uit de videobeelden blijkt dat de voetballers die geloofden dat de coach zeer ervaren was het langst naar de coach keken. Voetballers die dachten dat de coach onervaren was keken het kortst naar de coach. Verder waren de voetballers die dachten dat de coach zeer ervaren was actiever tijdens de afsluitende vrije oefening dan de voetballers die dachten dat hij onervaren was. Dit bleek uit het feit dat ze minder stilstonden en meer voetbalspecifieke handelingen verrichtten.

De resultaten van de studie van Manley en collega’s laten zien dat de reputatie van een coach het gedrag van voetballers tijdens een training kan beïnvloeden. Het blijft op basis van deze studie echter onduidelijk welk effect de reputatie van de coach precies heeft op de uiteindelijke sportprestatie. Het is namelijk maar de vraag hoe lang het effect van een reputatie aanhoudt. Na een aantal trainingen weet een atleet immers hoe de coach zijn trainingen geeft en zal hij waarschijnlijk zijn eigen mening vormen in plaats van af te gaan op een reputatie. Toch laat deze studie zien dat de verwachtingen van een atleet van invloed kunnen zijn op zijn gedrag.

Bron

  1. Manley AJ, Greenlees IA, Smith MJ, Batten J, Birch PDJ (2013) The influence of coach reputation on the behavioral responses of male soccer players. Scand. J. Med. Sci. Sports, DOI: 10.1111/sms.12108