Spring naar content

Schoolgaande talenten hebben baat bij anti-stresstraining

Schoolgaande talenten kunnen met behulp van een anti-stresstraining hun stressniveau verminderen en het geloof in eigen kunnen vergroten. Stress komt veel voor bij sporttalenten omdat ze zowel op school als binnen hun sport moeten presteren.

Talenten hebben naast hun topsportprogramma ook nog een schoolprogramma dat zij moeten volgen. Deze duobaan, vaak nog in combinatie met voor het eerst zelfstandig wonen, kan voor de nodige stress zorgen. Stress die logischerwijs niet gewenst is voor iemand die op meerdere vlakken moet presteren. Professor Sallen en zijn Duitse collega’s hebben onderzocht of de stress bij schoolgaande talenten te verminderen is met behulp van een anti-stresstraining, die ook in het bedrijfsleven wordt gebruikt.

Wat is er al bekend?

  • De combinatie school en topsport leidt vaak tot stress bij talenten.

Wat is nieuw?

  • Anti-stresstraining kan stress verminderen en het geloof in eigen kunnen vergroten.

Tien weken les

De 128 talenten die de tienweekse training volgden lieten naast een verminderde stress ook een vergroot geloof in eigen kunnen ook zien. Dit was niet alleen direct na de tien weken te zien, maar ook nog drie maanden na de training. De 117 talenten die geen anti-stresstraining volgden, en daarmee de controlegroep vormden, lieten geen verandering zien in stress gerelateerde persoonseigenschappen.

Elke week kregen de talenten in groepen van vier tot zestien sporters één les van ongeveer 90 minuten. Daarbij werden ze vooral bijgeschoold op het gebied van voorkómen en omgaan met stress. Onderwerpen die aan bod kwamen in de lessen waren bijvoorbeeld, tijdmanagement, coping strategieën en stress gerelateerde gedachte en overtuigingen.

In de praktijk

Of de verminderde stress ook heeft geleid tot betere prestaties, is in deze studie niet onderzocht. Het is echter onmiskenbaar dat stress kan leiden tot een mindere levenskwaliteit en slechtere prestaties. Stress verminderen moet dus een belangrijk aandachtspunt zijn voor coaches, zeker bij topsporters met een duobaan. In samenspraak met een sportpsycholoog kunnen coach en sporter de afweging maken of een sporter in aanmerking komt voor een antistresstraining.

Bron

  1. Sallen J, Hemming K, Richartz A (2018) Facilitating dual careers by improving resistance to chronic stress: effects of an intervention programme for elite student athletes. Eur. J. Sport Sci., 18: 112-122